SEE into the Future image

Конференција „SEE into the Future“

Учествувајте на овој единствен настан за вештини, претприемаштво и вработување.

Дознајте повеќе!

Добредојдовте во Британски совет во Македонија

Ние ги поврзуваме луѓето со можности за учење и креативни идеи од Обединетото Кралство. Ако сакате да учите или да држите настава по англиски јазик, да полагате испит, да учите во Обединетото Кралство и да дознаете повеќе за работата во уметноста и општеството, ова е местото за вас.