Џон Паркс е комерцијален директор на Семта и член на Федерацијата за вештини во Обединетото Кралство. 

Во ова видео Џон зборува за дел од пристапите кои се превземаат во Обединетото Кралство за вклучување на работодавачите за вештините, силните страни на британскиот систем за вештини, а објаснува и нешто повеќе за тоа која е Федерацијата за вештини и на кој начин таа придонесува.