Повеќе од 300 образовни и институции за вработување во Канада го прифаќаат ИЕЛТС како доказ за владеење на англискиот јазик. 

УЧИ ВО КАНАДА 

Полагајте го ИЕЛТС за да докажете дека ги имате потребните способности по англиски јазик за да учите во Канада. ИЕЛТС како тест за познавање на англиски јазик е еден од клавните критериуми во повеќе од 290 образовни институции во Канада.

УЧИ, ИЛИ РАБОТИ ВО КАНАДА 

Во работни, владини и академски кругови ширум светот најдобро се прифаќа диплома или сертификат од Канада. ИЕЛТС може да ви помогне да  студирате на одбраниот универзитет или да напредувате во кариерата. Проверете кој го прифаќа ИЕЛТС на нашата онлајн база на податоци. 

ЗА ПРЕСЕЛБА ВО КАНАДА

Според анкета на Обединетите нации,Канада е рангирана како една од најдобрите десет места во светот за живеење. Најголемите градови во Канада се познати по високиот животен стандард, културните активности и безбедноста, а со тоа претставуваат атрактивни места за живеење и за работа.

ИЕЛТС е првиот тест признаен од Канадските власти за доселување, па доколку сакате да се преселите во Канада, ИЕЛТС е најдобриот тест за вас. Може да пронајдете повеќе информации за доселеничките процедури на веб-страницатаДоселување и државјансто во Канада.

Дополнителни страници

Споделете на социјални мрежи