Пополнете го овој формулар за да добиете:

  • пристап до бесплатната е-книга, заедно со стручен совет околу тоа на кој начин нивото на познавање на англискиот јазик кај вработените влијае на деловното работење
  • бесплатни конуслтации со Британскиот совет со цел проценка на потребите од познавање на англискиот јазик во Вашата компанија.

Британскиот совет ги прибира Вашите лични податоци за да можат да бидат обработени сите барања кои произлегуваат од доставувањето на овој формулар, како и со цел комуникација со Вас во однос на статусот на Вашето барање.

Согласно Законот за заштита на податоците на Обединетото Кралство, имате право да побарате копија од информациите кои ги имаме во врска со Вас, како и право да побарате корекција на евентуалните неточности на истите. Ако сакате повеќе информации во врска со ова контактирајте со канцеларијата на Британскиот совет или посетете ја нашата интернет страница за заштита на податоците.