Вежбајте ги вештините за слушање

Подобрете си ги вештините за слушање и изговорот

Еден од најтешките аспекти при учењето на англиски јазик е точниот изговор на различни зборови и фрази. За да Ви помогнеме при вежбањето создадовме повеќе бесплатни материјали и активности за слушање на нашиот вебсајт LearnEnglish Teens.

Посетете го нашиот вебсајт и подобрете си ги вештините за слушање преку интересни написи, текстови и вежби. Има активности за сите нивоа, од почетно од напредно, одберете го Вашето ниво и почнете со вежбање. 

Доколку не сте сигурни за нивото, решете го нашиот бесплатен тест по англиски за да дознаете.