Унапредете ги вашите  вештини за предавање и дознајте повеќе за професионалниот развој за наставниците.

ПРИСУСТВУВАЈЌИ НА ОВОЈ КУРС ЌЕ НАУЧИТЕ КАКО ДА:

  • управувате со вашиот професионален развој
  • развиете вештини за рефлексија
  • ја подобрите вашата пракса во училница
  • се поврзувате со другите наставници и научите од нивните искуства.

Курсот се базира на долго годишното искуство на Британски совет во областа на тренирањето на наставници и нивниот развој низ целиот свет. Курсот е развиен во соработка со највисоко рангираната инситуција во светот: Институт за образование при Универзитетскиот колеџ во Лондон. 

Курсот ,,Станете подобар наставник: Истражување на професионалниот развој" е крајно флексибилен и ќе ви одземе само три часа неделно, во период од шест недели, што ви овозможува да вежбате кога сакате.

Исто така е совршен почетен курс за наставници кои не учествувале на МООК порано (дознајте што е МООК и како работи).