Модерните работни места се високо конкурентни и станува сѐ поважно да можете да се истакнете при аплицирањето за вашето прво работно место. 

Овој онлајн курс ќе ви овозможи да осмислите план за вашата кариера и да се подготвите за работа по дипломирањето.Исто така, ќе научите како да им ги презентирате своите вештини и силни страни на потенцијалните работодавачи.

Со завршувањето на курсот ќе се стекнете со следните способности:

  • да ги идентификувате своите силни страни и истите да ги искористите во насока на осмислување на вашиот кариерен пат
  • да развиете ефективна стратегија за да ја добиете вистинската работа за вас
  • да покажете широк дијапазон на професионални вештини коишто ќе ви помогнат да бидете успешни на кое било работно место
  • да соработувате, да воспоставувате врски и да комуницирате поефикасно со лица од различно културно потекло и во различни културолошки контексти.

Овој курс е наменет за оние коишто за прв пат се вработуваат или пак повторно се ангажираат како работна сила по стекнувањето квалификација со завршување високо образование.Овој курс е фокусиран на вештините коишто се потребни за полесно да се справите со преминот од учење кон работа.

Овој курс е прилично флексибилен и ќе ви одземе најмногу до три часа неделно од вашето време, во текот на период од две недели, што значи дека можете да вежбате во кое било време коешто вам ви одговара.

Споделете на социјални мрежи