Нашите четири „Разбирање на IELTS“ курсеви ќе ви дадат целосни насоки за сѐ што сакате да знаете додека се подготвувате за IELTS тестот. 

Секој курс трае три недели и ве води низ една од четирите фази на IELTS тестот – читање, пишување, зборување и слушање. Во секоја фаза добивате совет од нашиот видео ментор и тимот на искусни IELTS едукатори.Исто така, од вас ќе се бара и да споделите ваши искуства, совети и мислења со другите ученици. 

Откако ќе ги завршите сите курсеви, вие: 

  • ќе бидете запознаени со сите делови на IELTS тестот
  • ќе добиете корисни совети коишто ќе ви помогнат да ги остварите вашите IELTS цели
  • ќе разберете како се оценува IELTS тестот 
  • ќе имате можност други ученици да го оценуваат вашиот пишан и говорен англиски.

Курсеви на коишто може да се пријавите сега: 

Разбирање на IELTS:Читање

Овој курс се фокусира на тестот за читање. Ќе го проучувате форматот на тестот и видовите на текст коишто треба да ги прочитате и ќе развивате стратегии за учење коишто ќе ви помогнат да решите различни видови задачи, почнувајќи од избор од повеќе одговори па сѐ до точно, неточно и не е дадено. 

Исто така, ќе разгледувате општи стратегии за читање коишто ќе ви помогнат да се справите со комплексни текстови на непознати теми со коишто ќе се сретнете при изучувањето на IELTS.

Прикључете се сега

Разбирање на IELTS:Зборување

Овој курс се фокусира на тестот за зборување.  Детално ќе ги разгледувате трите делови на тестот и ќе дознаете за четирите критериуми коишто ќе се користат за оценување на вашиот говорен англиски јазик. 

Советите и техниките ќе ви помогнат да го подобрите зборувањето на англискиот јазик и да креирате техники коишто ќе ви помогнат да успеете. Преку вежбите ќе изградите самодоверба и ќе се чувствувате целосно подготвени за тестот. 

Прикључете се сега

Разбирање на IELTS: Слушање

Овој курс е фокусиран на тестот за Слушање.  Ќе го истражувате форматот на тестот и ќе развиете стратегии за учење коишто ќе ви помогнат да ги исполните различните видови задачи со кои ќе се сретнете. 

Исто така, ќе разгледате и одредени општи стратегии за слушање по англиски јазик коишто ќе ви помогнат да совладате комплексни текстови на непознати теми со кои ќе се сретнете при вашето учење за IELTS.

Прикључете се сега

 

 

Разбирање на IELTS: Пишување

 Овој курс е фокусиран на тестот по Академско пишување.Ќе го истражувате форматот на тестот и ќе развивате стратегии за секој тип на задачи.

Ќе ги разгледате графиконите и табелите дадени во Задача еден во однос на тоа како да пристапите на задачата и јазикот којшто е потребен за да дадете успешен одговор.Ќе ги разгледате прашањата од Задача два и ќе научите како да планирате, пишувате и проверувате академски есеи.

Исто така, ќе се запознаете и со критериумите за оценување, она што испитувачот го бара и како успешно да пишувате за IELTS.

Прикључете се сега

 

IELTS е најпопуларниот тест по англиски јазик во светот наменет за високо образование и глобална миграција. Прифатен е од страна на повеќе од 10 000 организации во светот, вклучувајќи универзитети, работодавачи, имиграциски власти и професионални тела. Во 2018 година, IELTS беше полаган повеќе од 3,5 милиони пати во светот. 

Имаме повеќе од 80 години искуство во предавање на англискиот јазик и оценување и спроведување на IELTS тестови во повеќе од 140 земји. 

See also