Подобрете го изговорот на англиски јазик и научете да читате фонемски симболи

Читањето фонемски симболи може да ви помогне точно да ги изговарате зборовите на англиски и да ги подобрите вештините зборување и разбирање. Научете англиски брзо и лесно со оваа апликација, или користете ја кога сакате да дознаете како се изговара одреден збор на англиски.

Оваа апликација е лесна за користење и може да ви помогне:

  • Да го подобрите изговорот и вештината зборување
  • Да научите како звучат зборовите преку слушање на снимки за секој глас
  • Да го подобрите целокупното разбирање преку слушање на зборови во даден контекст

Едноставен и јасен интерфејс за сите знаци во англискиот јазик. Корисно за сите кои учат англиски.”

 

 

 

Дополнителни страници

Споделете на социјални мрежи