Date
Понеделник 19 Октомври 2020 до Понеделник 02 ноември 2020

Овој онлајн курс ќе ви овозможи да осмислите план за вашата кариера и да се подготвите за работа по дипломирањето.Исто така, ќе научите како да им ги презентирате своите вештини и силни страни на потенцијалните работодавачи.

Овој курс е наменет за оние коишто за прв пат се вработуваат или пак повторно се ангажираат како работна сила по стекнувањето квалификација со завршување високо образование.Овој курс е фокусиран на вештините коишто се потребни за полесно да се справите со преминот од учење кон работа.

Споделете на социјални мрежи