Date
Понеделник 05 Октомври 2020 до Понеделник 16 ноември 2020

Овој бесплатен онлајн курс ќе ви помогне да го истражите најдобриот начин како малите деца да научат англиски јазик како дополнителен јазик, додека сѐ уште го учат мајчиниот јазик. 

Со учеството на овој курс, ќе научите како и зошто децата најдобро учат преку игра, и што можат родителите и практичарите да направат за им овозможат на децата да извлечат максимум од учењето. 

Споделете на социјални мрежи