Date
Понеделник 23 ноември 2020 до Понеделник 14 Декември 2020

Овој курс е фокусиран на тестот за Слушање.  Ќе го истражувате форматот на тестот и ќе развиете стратегии за учење коишто ќе ви помогнат да ги исполните различните видови задачи со кои ќе се сретнете. 

Исто така, ќе разгледате и одредени општи стратегии за слушање по англиски јазик коишто ќе ви помогнат да совладате комплексни текстови на непознати теми со кои ќе се сретнете при вашето учење за IELTS.

Споделете на социјални мрежи