Date
Понеделник 23 ноември 2020 до Понеделник 14 Декември 2020

Овој курс е фокусиран на тестот за Слушање.  Ќе го истражувате форматот на тестот и ќе развиете стратегии за учење коишто ќе ви помогнат да ги исполните различните видови задачи со кои ќе се сретнете. 

Исто така, ќе разгледате и одредени општи стратегии за слушање по англиски јазик коишто ќе ви помогнат да совладате комплексни текстови на непознати теми со кои ќе се сретнете при вашето учење за IELTS.