Date
Понеделник 04 ноември 2019 до Недела 01 Декември 2019

Реномето на високото образование во Велика Британија привлекува студенти од целиот свет. Меѓутоа, истражувањето покажува дека прилагодувањето во ОК не секогаш е лесно. За могумина невообичаениот систем, културните разлики и работењето на друг јазик претставува предизвик.

Овој бесплатен онлајн курс ќе ви ги даде сите информации потребни да студирате и напредувате во ОК.  Ќе се запознаете со учењето на англиски јазик и со тоа како се структурирани курсевите за високо образование, ќе добиете јасна слика за тоа што да очекувате. Исто така, ќе развиете вештини за самостоен живот, при што ќе добиете слика за животот во ОК. 

Споделете на социјални мрежи