Date
Понеделник 04 ноември 2019 до Недела 01 Декември 2019

Откако ќе научат да подготват одлична лекција, наставниците по англиски јазик им даваат на наставниците можност да го запомнат она што го научиле. Во рамките на овој курс ќе разгледате четири професионални практики и ќе споделувате сопствени искуства од предавањето. 

Ќе научите да ги разберете вашите ученици и да изградите однос со нив. Ќе ги истражите клучните фактори коишто треба да ги запомните при планирањето на лекциите и курсевите, вклучувајќи користење на ресурси како што се технологија и флеш карти. Исто така, ќе научите како да организирате лекција и да ги задржите вашите ученици активни со вашите наставни методи.

Споделете на социјални мрежи