Business English

Асоцијацијата за лиценцирани сметководители е најголемото и најбрзо растечко меѓународно тело за сметководители, броејќи повеќе од 300,000 студенти и членови во 160 земји.

Зошто да полагате АЦЦА испит на компјутер?

  • Флексибилност: испитите може да се полагаат еднаш месечно преку целата година. АЦЦА ви нуди голема флексибилност во однос на повторно полагање на одреден испит, односно нема ограничување на бројот на повторно полагање.
  • Инстант резултати: По завршувањето на тестот резултатите може да ги видите на компјутерскиот екран.
  • Достапност на резултатите:во рок од 72 часа вашите резултатите ќе бидат објавени од страна на овластениот центар и достапни на вашиот АЦЦА профил.

ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА ВАШИОТ ИСПИТ

  • Внимателно проверете дали сте ги пополниле сите полиња. Особено важно е полето со информациите за вашите контакт детали доколку имаме потреба да ве контактираме.
  • Обележете ги точните испити и датуми за полагање
  • Извршете го плаќањето

ПРИЈАВЕТЕ СЕ

ДАТУМИ И КРАЈНИ РОКОВИ 2021

Промена на датум на испит не е дозволено, и затоа е важно да го одберете точниот датум на вашиот испит.

Месец Краен рок за пријавување Датум на испит
септември 23 август 2021 2 септември 2021
октомври 27 септември 2021 6 октомври 2021
ноември 7 ноември 2021 17 ноември 2021
декември 7 декември 2021 17 декември 2021

НАДОМЕСТОЦИ ЗА ПОЛАГАЊЕ

Име на испит Надоместокво денари Надоместок во евра
BT, MA, FA 9.800 ден по испит 169 евра по испит
LW 10.850 ден по испит 185 евра по испит
FA1, FA2, MA1, MA2 8.150 ден по испит 143 евра по испит
FAB, FFA, FMA 9.800 ден по испит 169 евра по испит

Уплатата во денари се прави на нашата жиро сметка 300000001838574 во Комерцијална банка на уплатница ПП10. Доколку сакате да платите преку фактура, потребно е предходно да не контактирате за да ви изготвиме фактура.

Доколку уплатата за испит се прави од странство, користете ги следните детали за нашата банкарска сметка вo евра:
Комерцијална банка АД Скопје
ул.Орце Николов 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
Британски совет KOBSMK2X
ИБАН: MK07300701001041165

Важна информација: Банкарската провизија е обврска на кандидатот.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ИСПИТИТЕ

Испитите кои се полагаат на компјутер траат два часа и се организираат во еден од следните термина:

Сесија Време
Прва сесија 10.00–12.00
Втора сесија (само доколку првата е пополнета) 13.00–15.00

ПРОЦЕСИРАЊЕ НА ВАШАТА ПРИЈАВА И ПОТВРДА

Вашата пријава ќе биде разгледана во најкраток можен рок.

Потврда за успешно пријавување ќе добиете по електронска порака во рок од три дена по извршеното плаќање. Ако не добиете повратен одговор ве молиме да не контактирате. Доколку нема слободно место за бараниот датум, ќе ви предложиме друг алтернативен датум.

МЕСТО НА ПОЛАГАЊЕ

Компјутерската лабараторија за испити во канцеларијата на Британски совет. Треба да сте присутни 30 минути пред започнувањето на испитот.

РЕЗУЛТАТИ

Резултатите може да ги видите веднаш по завршувањето на испитот.

Повраток на средства

Нема повраток на средствата уплатени за полагање на испит. Исто така нема повраток на средства за грешка при избор на испит или предмет.

Барања за повраток на средства може да се земат во предвид само во следните случаи:

  • Хоспитализација или сериозна повреда
  • Загуба – смрт на родител, старател, брат/ сестра или дете

Барањето за повраток на средства мора да биде поднесено најмалку 3 дена пред испитот и подлежи на административна такса во изност од 20% од вкупната сума.

Идентификација

Кандидатите треба да приложат АЦЦА членска картичка и еден од следните документи:

  • Валидна лична карта
  • Пасош.

На кандидатите кои нема да приложат валиден документ за идентификација нема да им биде дозволено да полагаат.

Отсуство од испит

Доколку отсуствувате од испит поради некоја причина која не е наведена погоре, нема да ви биде дозволено барање за повраток на средства. Доколку не сте во можност да присуствувате поради болест, мора веднаш да го информирате одговорното лице во Британскиот совет и да приложите медицинска белешка како доказ.

Симнете ја пријавата.