Испит ИЕЛТС за Агенцијата за визи и имиграција во Британија

Дали ви е потребен доказ за нивото на познавање на англискиот јазик за барање до Агенцијата за визи и имиграција во Обединетото Кралство (UKVI)?

Испитот ИЕЛТС е на листата на Агенцијата за визи и имиграција во Обединетото Кралство (UKVI) на одобрени Сигурни тестови за англиски јазик (SELT). Доколку ви е потребен резултат од тестот ИЕЛТС како дел од вашето барање до Агенцијата за визи и имиграција во Обединетото Кралство (UKVI), вие ќе треба да го полагате тестот на одредена локација за тестирање одобрена од страна на UKVI.

За да дознаете дали е потребно да го полагате испитот ИЕЛТС за UKVI и кое ниво е потребно да го постигнете, проверете на веб страницата UK Visas and Immigration website за повеќе информации.

Забелешка: Ако се пријавувате за студентска виза Tier 4 кај доверлив спонзор (HTS), ве молиме проверете на официјалниот Регистар на спонзори на следниот линк Register of Sponsors пред да се пријавите.

ИЕЛТС академски испит за Агенцијата за визи и имиграција во Обединетото Кралство

Овој тест е за кандидати кои сакаат да посетуваат додипломски или постдипломски студии и за оние кои бараат професионална регистрација во Обединетото Кралство. Тестот ги вклучува вештините слушање, читање, пишување и зборување.

Резервирајте веднаш
Проверете кој резултат ви е потребен

ИЕЛТС испит од општо познавање за Агенцијата за визи и имиграција во Обединетото Кралство

Овој тест е за кандидати кои сакаат да мигрираат во Обединетото Кралство и за оние кои сакаат да се обучуваат или да учат на ниво кое е пониско од универзитетското. Тестот ги вклучува вештините слушање, читање, пишување и зборување.

Резервирајте веднаш
Проверете кој резултат ви е потребен

ИЕЛТС животни вештини на ниво А1

Овој тест е за оние кои треба да ги докажат своите вештини за зборување и слушање на англиски јазик како дел од нивното барање до Агенцијата за визи и имиграција во Обединетото Кралство за член на семејството, брачен или вонбрачен партнер.

  • Нивото А1 е во склоп на Европската јазична рамка (CEFR) и е еквивалентно на ESOL Entry 1 на Националната квалификациска рамка (NQF).
  • Тестот ги вклучува вештините зборување и слушање.

Резервирајте веднаш
Проверете кој резултат ви е потребен

ИЕЛТС животни вештини на ниво Б1

Овој тест е за оние кои треба да ги докажат своите вештини за зборување и слушање на англиски јазик како дел од нивното барање до Агенцијата за визи и имиграција во Обединетото Кралство за државјанство/доселеничка виза.

  • Нивото Б2 е во склоп на Европската јазична рамка (CEFR) и е еквивалентно на ESOL Entry 3 на Националната квалификациска рамка (NQF).
  • Тестот ги вклучува вештините зборување и слушање.

Резервирајте веднаш
Проверете кој резултат ви е потребен

ДОКОЛКУ ОВА НЕ Е ТОА ШТО ГО БАРАТЕ, ВЕ МОЛИМЕ ПОСЕТЕТЕ ГИ НАШИТЕ СТРАНИЦИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЕЛТС ЗА СИТЕ ДРУГИ ПОТРЕБИ.