Резервирајте го вашето место на тестот ИЕЛТС 

Тестот ИЕЛТС во моментов не се одржува во Северна Македонија. Тестовите ИЕЛТС и ИЕЛТС за виза или емиграција во ОК (UKVI) можете да ги полагате во следните земји. Ве молиме посетете ги овие веб-страници за да го резервирате вашето место на тестот: 

Албанија
Бугарија
Грција
Косово
Србија