Можете да се регистрирате за вашиот ИЕЛТС тест онлајн.

Регистрирајте се за ИЕЛТС за UKVI

Пред да се регистрирате за тестот

  1. Осигурете се дека имате важечка идентификација(лична карта или пасош) при рака, бидејќи ќе треба да поставите јасна фотокопија од истата во боја кога ќе го се регистрирате за тестот. За кандидати од странство, се прифаќа само пасош. Ве молиме, имајте предвид дека кандидатите под 18 години треба да достават писмена согласност од родител или старател за да се пријават за тестот.
  2. Преземете ги и прочитајте ги нашите Информации за кандидатите, кои содржат важни информации за форматот на тестот, типовите на прашања и резултатите од тестот. Ве молиме, имајте предвид дека ИЕЛТС не се препорачува за лица на возраст под 16 години. 
  3. Платете за тестот. Можете да платите за вашиот тест преку нашиот онлајн систем за регистрација или преку банкарски трансфер. За уплатаво банка, користете ги следниве упатства: 

  • Плаќање кон: Британски совет
  • Банка: Комерцијална банка АД Скопје
  • Сметка: 300000001838574

 Во цел на дознака напишете: [ИЕЛТС/презиме/датум на тестирање].

4. Откако ќе ја извршите уплатата, ве молиме пратете ни ја потврдата за плаќање (ако сте уплатиле преку банка) со останатите документи за регистрација на info@britishcouncil.org.mk 

Потврда за датумот на тестирање на ИЕЛТС

Откако ќе го завршите процесот на регистрација, една недела пред тестот ќе добиете потврда по електронска пошта каде што ќе ви биде дадено времето на почеток на вашиот тест и адресата на местото.

Тестот за зборување може да биде закажан истиот ден како и другите делови од тестот или друг ден во рок од 7 дена пред или по вашиот главен ден за тестирање. Тест центарот ќе ви испрати потврда за датумот на тестот за зборување.

По регистрирањето за вашиот тест, исто така, ќе добиете автоматска електронска пошта со вашите кодови за пристап до бесплатниот онлајн курс: Патот до ИЕЛТС.

Исто така, ќе го добиете вашиот ИЕЛТС референтен број за да пристапите до порталот за кандидатите кои се тестираат. Ве молиме, бидете сигурни дека правилно сте ја вметнале вашата адреса за е-пошта кога ќе се регистирате за тестот.