IELTS books
IELTS books image

Особено ви препорачуваме две книги коишто ќе ви помогнат да се подготвите за полагање на тестот ИЕЛТС.

Официјални материјали за вежбање на ИЕЛТС: Том 1

Книгата „Официјални материјали за вежбање на ИЕЛТС: Том 1“нуди цели тестови за вежбање за академскиот и општиот тест за сите модули: слушање, читање, пишување и зборување, како и одговори со коментари на испитувачите.

Исто така, книгата содржи и книшка и цеде за тестот за слушање, како и одговори на тестовите за вежбање.

Купете сега

Официјални материјали за вежбање на ИЕЛТС: Том 2

Книгата „Официјални материјали за вежбање на ИЕЛТС: Том 2“ содржи тестови за вежбање за академскиот и општиот тест за сите модули: слушање, читање, пишување и зборување, како и одговори со коментари на испитувачите.

Исто така, книгата вклучува и ДВД со тест за вежби за слушање, одговори на тестовите за вежбање и видеоматеријали со три студенти коишто го полагаат тестот за зборување.

Купете сега