Подгответе се за тестот за зборување на ИЕЛТС со нашите видеоматеријали. Тие ги објаснуваат аспектите на течно и доследно зборување, лексиката и фондот на зборови, граматиката и изговорот коишто се земаат предвид при оценувањето.

Во овој дел