Ова видео ги објаснува аспектите на течно и доследно говорење коишто се земаат предвид при оценување на тестот за зборување на ИЕЛТС, а вклучуваат подолго говорење, логично организирање на идеите и одредување на насоката на вашите мисли. Предлози и примери, како и совети за подобрување на течното говорење на англискиот јазик.