Овој видеоматеријал објаснува како можете да ги подобрите своите резултати на ИЕЛТС со тоа што ќе разберете аспектите коишто ќе бидат земени предвид при оценувањето на тестот за пишување на ИЕЛТС, односно делот за одговарање на дадените задачи и извршување на задачите.