IELTS Tips and Hints workshop
IELTS Tips and Hints workshop image

Може да се подготвите за ИЕЛТС со помош на работилницата со корисни совети за ИЕЛТС на Британскиот совет и да постигнете подобри резултати. На работилницата ќе се запознаете со формата и содржината на испитот, односно со Академскиот и Општиот модул, фокусирајќи се на испитните техники во однос на четирите трудови.

За работилницата

 • Предавач: Искусен член на персоналот на Британскиот совет или локален координатор
 • Информации за формата на испитот и за типот на прашањата
 • Материјал за подготовка за ИЕЛТС подготвен од страна на Британскиот совет
 • Совети за подготовка за испитот
 • Совети за подобрување на резултатите на испитот
 • Утврдување грешки што вообичаено се прават
 • Времетраење: 4 часа

Што содржи?

 • Преглед на целокупниот испит
 • Модул за слушање
 • Модул за читање
 • Модул за пишување
 • Модул за зборување
 • Прашања

Датуми

 • 4 февруари 2017 
 • 25 март 2017
 • 22 април 2017

Регистрација

За да се пријавите, ве молиме пополнете го електронскиот образец за пријавување и доставете го по е-пошта или донесете го во нашата канцеларија најмалку 5 дена пред работилницата. Нашето работно време е: понеделник и среда од 15 до 17.30 часот и петок од 10 до 13 часот.

Цена и плаќање

Надоместокот за работилницата изнесува 1000 МКД. Плаќањето може да се изврши на нашата сметка бр. 300000001838574 во Комерцијална банка, или во нашата канцеларија со платежна картичка (Виза, Мастер или Маестро). 

Контактирајте нè

Доколку имате некакви прашања, ве молиме контактирајте нè.