Датуми за тестирање и брзи резултати со IELTS во хартиена форма

Доколку изберете IELTS во хартиена форма, деловите за слушање, читање и пишување ќе ги одговарате на хартија. Делот за зборување се полага во живо со обучен испитувач за IELTS.

Деловите за  слушање, читање и пишување на сите IELTS тестови се спроведуваат во текот на истиот ден. Меѓутоа, делот за зборување може да се спроведе најмногу една седмица пред тестирањето или на денот на полагањето на тестот. 

Споделете на социјални мрежи