Можете да полагате ИЕЛТС на хартија или на компјутер во нашиот официјален центар во Северна Македонија. 

Во двете верзии би го полагале истиот тест, со истата содржина и структура. Единствената разлика е во тоа што можете да одберете дали ќе ги пишувате вашите одговори на компјутер или на хартија – која верзија повеќе ви одговара.

ИЕЛТС на компјутер

Деловите слушање, читање и пишување ги одговарате на компјутер во нашиот официјален тест центар. Усниот дел е во живо со сертифициран ИЕЛТС испитувач и ова е најефикасниот начин да се оценат говорните вештини.

Компјутерската верзија на ИЕЛТС имете поголем избор на датуми за полагање и резултатите се достапни за 3-5 дена. 

Компјутерската верзија на ИЕЛТС е достапна во нашиот официјален тест центар во Скопје. 

Пријавете се за академска или општа верзија од ИЕЛТС на компјутер.

ИЕЛТС на хартија

Ако ја одберете оваа верзија, деловите слушање, читање и пишување ги одговарате на хартија. Усниот дел е во живо со сертифициран ИЕЛТС испитувач. Резултатите се достапни за 13 дена по полагањето.

Доколку имате посебни барања, треба да ја одберете писмената верзија од тестот. 

Пријавете се за академската или општа верзија на ИЕЛТС на хартија.

Одберете датум

Табелата подолу ги прикажува достапните датуми за академска или општа верзија од ИЕЛТС на хартија. Не ги вклучува датумите за ИЕЛТС за Визи и емиграција во Обединетото Кралство.

Select an IELTS test right for you

Select a location below

Skopje

Локација: Британски совет во Македонија, MK MK, Булевар Гоце Делчев 6, Скопје 1000

Датум за полагање Test detail Рок за пријавување Регистрирајте се
27/10/2021 IELTS Academic
Computer-delivered
23/10/2021 Регистрирајте се веднаш
27/10/2021 IELTS General Training
Computer-delivered
23/10/2021 Регистрирајте се веднаш
03/11/2021 IELTS Academic
Computer-delivered
30/10/2021 Регистрирајте се веднаш
03/11/2021 IELTS General Training
Computer-delivered
30/10/2021 Регистрирајте се веднаш
11/11/2021 IELTS Academic
Paper-based
31/10/2021 Регистрирајте се веднаш
11/11/2021 IELTS General Training
Paper-based
31/10/2021 Регистрирајте се веднаш
18/11/2021 IELTS Academic
Computer-delivered
14/11/2021 Регистрирајте се веднаш
18/11/2021 IELTS General Training
Computer-delivered
14/11/2021 Регистрирајте се веднаш
24/11/2021 IELTS Academic
Computer-delivered
20/11/2021 Регистрирајте се веднаш
24/11/2021 IELTS General Training
Computer-delivered
20/11/2021 Регистрирајте се веднаш
15/12/2021 IELTS Academic
Computer-delivered
11/12/2021 Регистрирајте се веднаш
15/12/2021 IELTS General Training
Computer-delivered
11/12/2021 Регистрирајте се веднаш
22/12/2021 IELTS Academic
Computer-delivered
18/12/2021 Регистрирајте се веднаш
22/12/2021 IELTS General Training
Computer-delivered
18/12/2021 Регистрирајте се веднаш