A girl preparing for IELTS on her computer.

Подгответе се за сите четири делови на испитот ИЕЛТС

„Understanding IELTS“е комплетен водич за подготовка за ИЕЛТС со совети, план за учење и вежби за сите четири делови од испитот. Составен е од четири помали курсеви кои опфаќаат по еден дел од испитот ИЕЛТС:

 • читање,
 • пишување,
 • слушање,
 • зборување.

Во секој дел од курсот ќе зборуваме за:

 •  опис на тој дел од испитот и што треба да направите за да добиете добар резултат
 • критериуми за оценка за да знаете што е она што го бара испитувачот
 •  испитни техники кои може да ги користите за да се справите со сите типови на испитни прашања
 • совети и стратегии за подготовка за да ви помогнат да го добиете резултатот кој што ви е потребен
 • тестови за вжбање за да стекнете поголема сигурност кога ќе го полагате тестот.

Бидејќи секој дел од испитот ИЕЛТС има свои предизвици, споделуваме детали за тоа како да ги надминете. 

Читање

Во овој дел ќе се осврнеме на:

 • техники, како брзо прегледување и скенирање на текстот, за да ја подобрите брзината на читање
 • читање на невообичаени теми на англиски јазик
 • подобрување со вокабуларот и справување со непознати зборови
 • справување со временскиот лимит.

Пишување

Во овој дел ќе се осврнеме на:

 • разбирање и опишување на графикони и податоци
 • пишување за трендови
 • осмислување на есеј
 • потребна граматика и вокабулар.

Слушање

Во овој дел ќе се осврнеме на:

 • техники за тестот за слушање
 • проширување на вашиот опсег за слушање
 • како да се остане фокусиран при слушање
 • слушање разговори на англиски јазик.

Зборување

Во овој дел ќе се осврнеме на:

 • како да дадете целосни и течни одговори на прашањата од испитувачот
 • како да ја подобрите сигурноста кога зборувате на англиски
 • подготовка на краток говор на англиски јазик
 • пополнување на содржина за која што ќе зборувате
 • подобрување на изговорот
 • потребна граматика за тестот.

Траење на курсот

Курсот е исклучително флексибилен и ќе ви одземе најмногу до три часа неделно.  Секој од четирите делови на курсот трае по три недели и вкупното траење на целиот курс е 12 недели.

Доколку вложите повеќе напор и време, курсот може да го завршите и во пократок временски период. 

See also

Споделете на социјални мрежи