ИЕЛТС е најшироко прифатен тест за познавање на англиски јазик што содржи тест по зборување -  еден на еден, со кој се оценуваат вашите вештини за комуникација на англиски јазик.

Прифатен е од над 11.000 организации ширум светот и претставува најпопуларен тест за познавање на англиски јазик, а минатата година се полагале повеќе од 2.9 милиона тестови.

Популарни дестинации за студентите се: Oбединетото Кралство, САД, Австралија и Канада.

Во овој дел