За да им помогнеме на наставниците коишто ги подготвуваат нивните ученици за IELTS испитот, подготвивме бројни онлајн материјали коишто може бесплатно да ги користите. 

Бесплатни онлајн вебинари за наставници

Нашите бесплатни онлајн вебинари ќе ви помогнат да научите нешто повеќе за IELTS испитот и неговиот формат, да добиете совети коишто може да ги користите додека ги подготвувате вашите ученици и да добиете пристап до светски реномирани експерти за англиски јазик. На крајот од сесијата, ќе ви ги одговориме сите прашања поврзани со IELTS, така што бидете подготвени!

ИДНИ ВЕБИНАРИ 

Датум

Тема

Среда, 15 декември 2021 година | 13:00 Подобрени вештини за граматика на кандидатите за ИЕЛТС
Сабота, 15 јануари 2022 година | 13:00 Академска задача за пишување 1
Вторник, 15 февруари 2022 година | 13:00 Задача за пишување 2
Вторник, 15 март 2022 година | 13:00 Зборување

Ве молиме да ја посетите нашата страница посветена на полагањето на IELTS тест којшто се полага на компјутер за да дознаете нешто повеќе за истото и да ги видите идните сесии за тестирање.

Доколку ви е потребна помош при подготовката за IELTS тестот, регистрирајте се на еден од нашите бесплатни Success in IELTS вебинари за лица кои го полагаат тестот.

ГЛЕДАЈТЕ ЈА СНИМКАТА ОД ПРЕТХОДНИОТ ВЕБИНАР: 

Група за поддршка на наставниците

Нашата затворена Facebook група им помага на наставниците по IELTS од целиот свет да ја споделуваат својата експертиза во наставата, наставните планови за IELTS, ресурсите за подготовка, совети и многу друго. Приклучете се на групата и почнете да комуницирате со колеги од целиот свет

Споделете на социјални мрежи