Датуми, надоместоци и локации за тестот

Го нудиме тестот ИЕЛТС во Скопје. Британски совет од Скопје е одговорен за сите пријавувања. Цената на тестот е 9500 денари.

Местата за полагање се пополнуваат според правилото кој стигне прв, па затоа ви препорачуваме да се пријавите онлајн најмалку два месеца пред датумот на тестот. Кога сите слободни места за тестирање се пополнети и кога сесијата е оформена, тестот повеќе нема да се појавува на нашиот онлајн систем за пријавување.

Пет до седум дена пред датумот на тестирање ќе добиете електронска порака во која ќе се потврдат местото и распоредот на тестирање.

Тестови по зборување

Делот по зборување може да се полага седум дена пред или седум дена по писмениот дел на тестот. Вообичаено тој се организира таа седмица пред писмениот дел на испитот, или на истиот ден како и писмениот дел. Овие распореди зависат од бројот на пријавени кандидати во една сесија.

За сите информации ве молиме директно контактирајте го Британски совет во Скопје. 

*Роковите за пријавување подлежат на промени. Проверете ги слободните места кога се пријавувате онлајн.

Точната информација за времето и локацијата ќе добиете на имејл, приближно пет до седум дена пред тестот.

Скопје

Локација: Skopje, bul.Goce Delcev br.6

Датум за полагање Модул Рок за пријавување Регистрирајте се
30/09/2017 IELTS Academic 16/09/2017
30/09/2017 IELTS General Training 16/09/2017
28/10/2017 IELTS Academic 14/10/2017
28/10/2017 IELTS General Training 14/10/2017
11/11/2017 IELTS Academic 28/10/2017
11/11/2017 IELTS General Training 28/10/2017
02/12/2017 IELTS Academic 18/11/2017
02/12/2017 IELTS General Training 18/11/2017