Test dates, fees and locations
Test dates, fees and locations image

Го нудиме тестот ИЕЛТС во Скопје. Британски совет од Скопје е одговорен за сите пријавувања. Цената на тестот е 9500 денари.

Местата за полагање се пополнуваат според правилото кој стигне прв, па затоа ви препорачуваме да се пријавите онлајн најмалку два месеца пред датумот на тестот. Кога сите слободни места за тестирање се пополнети и кога сесијата е оформена, тестот повеќе нема да се појавува на нашиот онлајн систем за пријавување.

Пет до седум дена пред датумот на тестирање ќе добиете електронска порака во која ќе се потврдат местото и распоредот на тестирање.

Тестови по зборување

Делот по зборување може да се полага седум дена пред или седум дена по писмениот дел на тестот. Вообичаено тој се организира таа седмица пред писмениот дел на испитот, или на истиот ден како и писмениот дел. Овие распореди зависат од бројот на пријавени кандидати во една сесија.

За сите информации ве молиме директно контактирајте го Британски совет во Скопје. 

*Роковите за пријавување подлежат на промени. Проверете ги слободните места кога се пријавувате онлајн.

Точната информација за времето и локацијата ќе добиете на имејл, приближно пет до седум дена пред тестот.

Select a location below

Скопје

Локација: Skopje, bul.Goce Delcev br.6

Датум за полагање Модул Рок за пријавување Регистрирајте се
06/04/2019 IELTS Academic 23/03/2019 Регистрирајте се веднаш
06/04/2019 IELTS General Training 23/03/2019 Регистрирајте се веднаш
13/04/2019 IELTS Academic 30/03/2019 Регистрирајте се веднаш
11/05/2019 IELTS Academic 27/04/2019 Регистрирајте се веднаш
11/05/2019 IELTS General Training 27/04/2019 Регистрирајте се веднаш
23/05/2019 IELTS Academic 09/05/2019 Регистрирајте се веднаш
23/05/2019 IELTS General Training 09/05/2019 Регистрирајте се веднаш
22/06/2019 IELTS Academic 08/06/2019 Регистрирајте се веднаш
29/06/2019 IELTS Academic 15/06/2019 Регистрирајте се веднаш
29/06/2019 IELTS General Training 15/06/2019 Регистрирајте се веднаш
06/07/2019 IELTS Academic 22/06/2019 Регистрирајте се веднаш
06/07/2019 IELTS General Training 22/06/2019 Регистрирајте се веднаш
28/09/2019 IELTS Academic 14/09/2019 Регистрирајте се веднаш
28/09/2019 IELTS General Training 14/09/2019 Регистрирајте се веднаш
12/10/2019 IELTS Academic 28/09/2019 Регистрирајте се веднаш
12/10/2019 IELTS General Training 28/09/2019 Регистрирајте се веднаш
26/10/2019 IELTS Academic 12/10/2019 Регистрирајте се веднаш
26/10/2019 IELTS General Training 12/10/2019 Регистрирајте се веднаш
07/11/2019 IELTS Academic 24/10/2019 Регистрирајте се веднаш
07/11/2019 IELTS General Training 24/10/2019 Регистрирајте се веднаш
23/11/2019 IELTS Academic 09/11/2019 Регистрирајте се веднаш
23/11/2019 IELTS General Training 09/11/2019 Регистрирајте се веднаш
14/12/2019 IELTS Academic 30/11/2019 Регистрирајте се веднаш
14/12/2019 IELTS General Training 30/11/2019 Регистрирајте се веднаш