Test dates, fees and locations
Test dates, fees and locations image

Го нудиме тестот ИЕЛТС во Скопје. Британски совет од Скопје е одговорен за сите пријавувања. Цената на тестот е 9500 денари.

Местата за полагање се пополнуваат според правилото кој стигне прв, па затоа ви препорачуваме да се пријавите онлајн најмалку два месеца пред датумот на тестот. Кога сите слободни места за тестирање се пополнети и кога сесијата е оформена, тестот повеќе нема да се појавува на нашиот онлајн систем за пријавување.

Пет до седум дена пред датумот на тестирање ќе добиете електронска порака во која ќе се потврдат местото и распоредот на тестирање.

Тестови по зборување

Делот по зборување може да се полага седум дена пред или седум дена по писмениот дел на тестот. Вообичаено тој се организира таа седмица пред писмениот дел на испитот, или на истиот ден како и писмениот дел. Овие распореди зависат од бројот на пријавени кандидати во една сесија.

За сите информации ве молиме директно контактирајте го Британски совет во Скопје. 

*Роковите за пријавување подлежат на промени. Проверете ги слободните места кога се пријавувате онлајн.

Точната информација за времето и локацијата ќе добиете на имејл, приближно пет до седум дена пред тестот.

Select a location below

Скопје

Локација: Skopje, bul.Goce Delcev br.6

Датум за полагање Модул Рок за пријавување Регистрирајте се
21/04/2018 IELTS General Training 07/04/2018 Регистрирајте се веднаш
21/04/2018 IELTS Academic 07/04/2018 Регистрирајте се веднаш
12/05/2018 IELTS Academic 28/04/2018 Регистрирајте се веднаш
12/05/2018 IELTS General Training 28/04/2018 Регистрирајте се веднаш
02/06/2018 IELTS General Training 19/05/2018 Регистрирајте се веднаш
02/06/2018 IELTS Academic 19/05/2018 Регистрирајте се веднаш
07/07/2018 IELTS General Training 23/06/2018 Регистрирајте се веднаш
07/07/2018 IELTS Academic 23/06/2018 Регистрирајте се веднаш
29/09/2018 IELTS Academic 15/09/2018 Регистрирајте се веднаш
29/09/2018 IELTS General Training 15/09/2018 Регистрирајте се веднаш
27/10/2018 IELTS Academic 13/10/2018 Регистрирајте се веднаш
27/10/2018 IELTS General Training 13/10/2018 Регистрирајте се веднаш
10/11/2018 IELTS Academic 27/10/2018 Регистрирајте се веднаш
10/11/2018 IELTS General Training 27/10/2018 Регистрирајте се веднаш
01/12/2018 IELTS Academic 17/11/2018 Регистрирајте се веднаш
01/12/2018 IELTS General Training 17/11/2018 Регистрирајте се веднаш