Информации и совети за денот на тестот ИЕЛТС

Можеби ќе се почувствувате малку нервозни на денот на тестот  ИЕЛТС. За работите да одат колку што е можно полесно, собравме некои информации за да ви помогнеме да разберете што ќе се случува на денот на вашиот тест.

Ќе треба да пристигнете благовремено на вашиот ИЕЛТС тест. Ќе добиете е-пошта најмалку пет дена пред тестот, за да знаете во кое време започнува тестот. Со е-поштата, исто така, ќе ви бидат испратени и процедурите и временскиот распоред за денот на тестирањето. Ако пристигнете доцна, можеби нема да ви биде дозволено да го полагате тестот.

Ако сте побарале посебни услови како резултат на попреченост или друг услов, прилагодувањата за вас ќе се извршат на денот на тестирањето. Ве молиме, контактирајте го нашиот персонал на местото на тестирање шест недели однапред.

Тестот по зборување може да ви се понуди истиот ден како и другите делови од тестот или до една недела пред или по нив. Ако вашиот тест по зборување е во различен ден од главниот ден за тестирање, ќе добиете известување однапред.

Осигурете се дека сте подготвени и јадете и напијте се однапред. Нема да ви биде дозволено да земате храна во просторијата за тестирање, а ќе ви биде дозволено да земете само вода во проѕирно шише.

Колку време трае тестот?

Тестовите за слушање, читање и пишување траат 2 часа и 40 минути и нема паузи помеѓу деловите од тестот.

Тестот по зборување може да ви се понуди истиот ден како и другите делови од тестот или до една недела пред или по нив. Ако вашиот тест по зборување е во различен ден од главниот ден за тестирање, ќе добиете известување однапред.

Што е потребно да донесам во просторијата за тестирање?

Треба да донесете:

  • ваш документ за идентификација
  • молив и пенкало (молив ќе ви биде потребен за деловите за слушање и читање) најмногу по 2 парчиња
  • гума за бришење

Препорачуваме да си земете:

  • вода за пиење во проѕирно шише без налепница

Нема да можете да земете ништо друго во просторијата за тестирање.

Исклучете го вашиот мобилен телефон и сите други електронски уреди. Од вас ќе биде побарано да ги оставите овие предмети заедно со другите ваши лични предмети надвор од просторијата за тестирање.

Што да правам со моите предмети на денот на тестирањето?

Ќе има безбедна област каде што ќе треба да ги оставите сите ваши предмети. Британскиот совет не е одговорен за губење или оштетување на вашите лични предмети на местото на тестирање. Затоа, ние препорачуваме да ги оставите вредните предмети како што се мобилни телефони и компјутери дома.

Кога ќе биде проверен мојот идентитет?

Персоналот на локацијата за тестирање по ИЕЛТС ќе го провери вашиот идентитет кога ќе пристигнете.

Ве молиме, донесете го истиот валиден документ за идентификација (национална лична карта или пасош) што го користевте за регистрирање за тестот. 

Невалидни или истечени документи за идентификација нема да бидат прифатени. Ако не можете да обезбедите валидна идентификација, нема да можете да го полагате тестот.

Кога ќе ме фотографираат на денот на тестирањето?

Ќе бидете фотографирани на денот на тестирањето како дополнителна мерка за безбедност и вашата фотографија ќе се појави на вашиот Образец за извештај со резултати од тестот.

Што ќе се случи на крајот од тестот?

Останете на своето место сè додека набљудувачот не ви даде дозвола да ја напуштите просторијата.

Ако мислите дека има некакви проблеми кои може да влијаат врз вашата изведба, веднаш кажете му го тоа на набљудувачот.

Доколку сакате да покренете прашање или да поднесете жалба, ве молиме, побарајте од вашиот набљудувач да ви даде да пополните Образец за инцидент на денот на тестирањето. Овој образец треба да се поднесе во рок од една недела од датумот на тестирањето.

Што ако ми биде потребна помош за време на тестот?

Ако имате какви било прашања за време на тестот, подигнете ја раката за да побарате помош.

Кога ќе го полагате тестот по слушање, проверете дали можете да го слушате звукот правилно. Веднаш подигнете ја раката и известете го набљудувачот ако не можете да ја слушнете снимката.

Ве молиме, запомнете дека ќе имате 10 минути по делот за слушање за да го пополните вашиот лист за одговори. Нема да имате 10 минути по делот за читање, затоа пишувајте ги одговорите на вашиот лист за одговори по завршувањето на секој дел.

Ако треба да одите во тоалет за време на тестот, подигнете ја раката за да го привлечете вниманието на набљудувачот. Не ги вознемирувајте останатите лица кои полагаат.

Британскиот совет сериозно ја сфаќа вашата безбедност

Ве молиме, имајте предвид дека безбедноста на тестот по ИЕЛТС на Британскиот совет е многу важна. Како дополнителна мерка, од сите учесници ќе се побара да бидат фотографирани од административниот персонал на ИЕЛТС на денот на тестирањето. Ве молиме, осигурете се дека ќе ги прегледате упатствата за фотографирање доставени до вас откако ќе се регистрирате за тестот.

Сите часовници, без оглед на нивниот стил и старост, не се дозволени во просторијата за тестирањето. Ќе треба да го оставите вашиот часовник со вашите лични работи во собата наменета за тоа. Ќе има часовник во просторијата за тестирањето.

Споделете на социјални мрежи