Пристапете до вашите информации на порталот за лица кои се тестираат

Можете да пристапите до сите информации во врска со вашиот ИЕЛТС тест на Порталот за лица кои се тестираат, вклучувајќи ги:

  • датумот на тестирање 
  • локацијата за деловите за Слушање, Читање, Пишување и Зборување (достапни пет дена пред тестот)
  • информациите за плаќање
  • информациите за контакт
  • резултатите
  • Слободен пристап до Патот до ИЕЛТС – Курс во последна минута 
  • контакт информации за Британскиот совет.

За да ги проверите вашите резултати, ќе ви биде потребна само вашата електронска пошта и лозинката. Логирајтѐ се на порталот за лица кои полагаат.

Споделете на социјални мрежи