Пристапете до вашите информации на порталот за лица кои се тестираат

Можете да пристапите до сите информации во врска со вашиот ИЕЛТС тест на Порталот за лица кои се тестираат, вклучувајќи ги:

  • датумот на тестирање 
  • локацијата за деловите за Слушање, Читање, Пишување и Зборување (достапни пет дена пред тестот)
  • информациите за плаќање
  • информациите за контакт
  • резултатите
  • Слободен пристап до Патот до ИЕЛТС – Курс во последна минута 
  • контакт информации за Британскиот совет.

Едноставно внесете ги вашиот референтен број за ИЕЛТС и вашата е-пошта на страницата за најавувањеза лица кои ќе се тестираат. Ќе го најдете вашиот референтен број за ИЕЛТС во електронската порака за потврда што ја добивте од центарот за тестирање.