ИЕЛТС Академска верзија – подгответе се за високообразовна средина

Академскиот ИЕЛТС тест оценува дали го имате нивото на познавање на англискиот јазик кое е потребно за академско, високо образование. Ги одразува некои од карактеристиките на академскиот јазик и оценува дали сте подготвени да започнете со студирање или обука.

Превземете го нашиот бесплатен водич за IELTS академска верзија

Полагајте го овој тест ако сакате да: 

 • студирате на додипломски или на последипломски студии каде било во светот
 • пријавете се за студентска виза од Ниво 4 на универзитет кој е спонзор на Ниво 4 во Обединетото Кралство
 • работите во професионална организација во земја во која се зборува на англиски јазик. 

 Можете да полагате академска верзија на хартијаили на компјутер.

Доколку аплицирате на универзитет, чиј услов е полагање на тестот ИЕЛТС (UKVI) за визи и имиграција. Дознајте повеќе за ИЕЛТС за визи и имиграција во Обединетото Кралство.

Цена за ИЕЛТС Академски: 14,500 мкд

Што е вклучено во цената? По уплатата добивате пристап до материјали за вежбање, бесплатни тестови за подготовка и многу повеќе.

Времетраење: 2 часа и 45 минути.

Формат: Има четири дела од тестот: Слушање, Читање, Пишување и Зборување. Кога ќе се регистрирате за вашиот ИЕЛТС тест во Британскиот совет, тестот ќе се одржи во официјален тест центар за ИЕЛТС на Британскиот совет.

Ако полагате тест на хартија, усниот дел може да биде:

 • истиот ден со другите делови
 • ден претходно (во петок, ако писмениот дел е во Сабота)
 • ден потоа (во петок, ако писмениот дел е во четврток).

Ќе добиете известување за усниот дел една недела однапред. Ако одберете да полагате ИЕЛТС на компјутер, можете да одберете време на полагање

ИЕЛТС академски тест Дел 1: Задачи за слушање

Времетраење: 30 минути плус 10 минути за да ги пренесете вашите одговори на листот за одговори

Формат: Четири аудио снимки со различни акценти. 

Ќе ги пишувате одговорите користејќи: 

 • повеќекратен избор
 • поврзување
 • означување на дијаграм
 • завршување на реченица.

Ќе слушате четири снимки од говорници на мајчин англиски јазик, а потоа напишете ги вашите одговори на серија прашања.

 • Снимка 1 - разговор меѓу двајца луѓе во секојдневен социјален контекст.
 • Снимка 2 - монолог поставен во секојдневен социјален контекст, на пр. говор за локалните објекти.
 • Снимка 3 - разговор помеѓу најмногу четири лица во образовен или тренинг контекст, на пр. универзитетски учител и студент кои разговараат за задача.
 • Снимка 4 - монолог на академска тема, на пр. универзитетско предавање.

Оценувачите ќе бараат докази за вашата способност да ги разберете основните идеи и деталните фактички информации, мислењата и ставовите на говорниците, за целта на зборовите и докази за вашата способност да го следите развојот на идеите.

ИЕЛТС академски тест Дел 2: Задачи со читање

Времетраење: 60 минути

Формат:

 • Три долги пасуси за читање со задачи (вклучувајќи дијаграми, графикони или илустрации
 • Текстовите се движат од описни и фактички до дискурзивни и аналитички.

Делот за читање се состои од 40 прашања, наменети за тестирање на широк опсег на вештини за читање. Тие вклучуваат брзо читање, читање за главни идеи, читање за детали, разбирање на логички аргументи и препознавање на мислењата, ставовите и целта на писателите.

Овој дел вклучува три долги текстови кои се движат од фактички информации до делови за дискусија и анализа. Истите се земени од книги, списанија, магазини и весници. Тие се избрани за неспецијализирана публика, но се соодветни за луѓе кои се запишуваат на универзитетски курсеви или бараат професионална регистрација.

ИЕЛТС академски тест Дел 3: Задачи со пишување

Времетраење: 60 минути

Формат:

 • Една пишана задача за опишување, објаснување или сумирање на текст или дијаграми (минимум 150 зборови)
 • Задача со пишување еден есеј (минимум 250 зборови).

Темите се од општ интерес и соодветни за оние што се запишуваат на додипломски и постдипломски студии или бараат професионална регистрација. Има две задачи:

 • Задача 1 - ќе ви биде презентиран графикон, табела, шема или дијаграм и ќе ви биде побарано да ги опишете, сумирате или објавите информациите со свои зборови. Од вас може да биде побарано да опишете и објасните одредени податоци, да опишете фази на некој процес, како нешто функционира или да опишете некој објект или настан.
 • Задача 2 - од вас ќе биде побарано да напишете есеј како одговор на одредена гледна точка, аргумент или проблем. 

Одговорите на двете задачи мора да бидат во формален стил.

ИЕЛТС академски тест Дел 4: Задачи за зборување

Времетраење: 10 - 14 минути

Формат:

 • Интервју лице-в-лице со вашиот испитувач вклучувајќи кратки прашања за познати теми и зборување во детали за една тема.
 • Ве молиме, имајте предвид: во зависност од локацијата на тест центарот, можеби ќе треба да се регистрирате за делот за зборување од вашиот тест на различен ден.

Делот за зборување ја оценува вашата употреба на говорниот англиски јазик. Секој тест се снима.

 • Дел 1 - испитувачот ќе ве прашува општи прашања за себе и за голем број познати теми, како што се домот, семејството, работата, студиите и интересите. Овој дел трае помеѓу четири и пет минути.
 • Дел 2 - ќе ви биде дадена картичка каде е наведено да зборувате на одредена тема. Ќе имате една минута да се подготвите пред да зборувате до две минути. Испитувачот потоа ќе постави едно или две прашања на истата тема.
 • Дел 3 - ќе ви бидат поставени дополнителни прашања во врска со темата од Дел 2. Овие ќе ви овозможат да разговарате за повеќе апстрактни идеи и прашања. Овој дел од тестот трае помеѓу четири и пет минути.

Регистрирајте се за вашиот Академски ИЕЛТС тест

Успехот започнува со ИЕЛТС. Ако вашата цел е да студирате на универзитет или да работите во земја од англиско говорно подрачје, тогаш академскиот ИЕЛТС е вистинскиот тест за вас.

Во Британскиот совет, ние сме посветени да ви ја обезбедиме поддршката која ви е потребна за да ви овозможиме добро да поминете на тестот. Кога ќе се регистрирате кај нас, добивате пристап до IELTS Ready Premium.

Најдете датум за Академскиот ИЕЛТС тест

Пред да се регистрирате за тестот, проверете кој тест ви треба кај организациите во кои се пријавувате.

Споделете на социјални мрежи