Драги кандидати, ве информираме дека од 1 јануари 2024 година, цената на ИЕЛТС испитот - академска и општа верзија во Северна Македонија ќе биде 14500 денари.

 

ИЕЛТС општа верзија - докажете дека имате практични, секојдневни вештини за англиски јазик

ИЕЛТС општа верзија го мери владеењето на англискиот јазик во практичен, секојдневен контекст. Задачите и тестовите ги одразуваат и работното место и социјалните ситуации.

Полагајте го овој тест ако би сакале да:

 • се обучите или учите на пониско ниво
 • работите или да посетувате обука за работа во земја каде се зборува на англиски јазик
 • емигрирате во земја од  англиско говорно подрачје
 • најдете подобра работа во вашата сопствена земја.

Ако сакате да емигрирате во Обединетото Кралство, дознајте повеќе за ИЕЛТС за Агенцијата за визи и имиграција во Обединетото Кралство (UKVI).

Цена за ИЕЛТС Општа верзија:  12, 300 мкд

Што е вклучено во цената? По уплатата добивате пристап до материјали за вежбање, бесплатни тестови за подготовка и многу повеќе

Времетраење: 2 часа и 45 минути.

Формат: Има четири дела од тестот: Слушање, Читање, Пишување и Зборување. Кога ќе се регистрирате за вашиот ИЕЛТС тест во Британскиот совет, тестот ќе се одржи во официјален тест центар за ИЕЛТС на Британскиот совет.

Тестот по зборување може да ви се понуди истиот ден како и другите делови од тестот или до една недела пред или по нив. Ако вашиот тест по зборување е во различен ден од главниот ден за тестирање, ќе добиете известување однапред.

1. Тест ИЕЛТС општ Дел 1: Задачи за слушање

Времетраење: 30 минути +10 минути за да ги пренесете вашите одговори на листот за одговори

Формат:  Четири аудио снимки со различни акценти. Ќе ги пишувате одговорите користејќи:

 • повеќекратен избор
 • поврзување
 • означување на дијаграм 
 • завршување на реченица

Ќе слушате четири снимки од говорници на мајчин англиски јазик, а потоа треба да ги напишете вашите одговори на серија прашања.

 • Снимка 1 - разговор меѓу двајца луѓе во секојдневен социјален контекст.
 • Снимка 2 - монолог поставен во секојдневен социјален контекст, на пр. говор за локалните објекти.
 • Снимка 3 - разговор помеѓу најмногу четири лица во образовен или општ контекст, на пр. универзитетски учител и студент кои разговараат за задача.
 • Снимка 4 - монолог на академска тема, на пр. универзитетско предавање.

Оценувачите ќе бараат докази за вашата способност да ги разберете основните идеи и деталните фактички информации, мислењата и ставовите на говорниците, за целта на исказите и докази за вашата способност да го следите развојот на идеите.

2. Тест ИЕЛТС општ Дел 2: Задачи со читање

Времетраење: 60 минути

Формат:

Три пасуси за читање со задачи:

 • Дел 1 - два кратки или три кратки фактички текстови
 • Дел 2 - два кратки фактички текстови поврзани со работа
 • Дел 3 - еден подолг текст на тема од општ интерес

Делот за читање се состои од 40 прашања, наменети за тестирање на широк опсег на вештини за читање. Тие вклучуваат читање за главни идеи, читање за детали, брзо читање, разбирање на логички аргумент и препознавање на мислењата, ставовите и целта на писателите.

Ова вклучува извадоци од книги, списанија, весници, известувања, реклами, прирачници за компании и упатства. Ова се материјали со кои веројатно ќе се сретнувате секојдневно во средина каде што се зборува на англиски јазик.

3. Тест ИЕЛТС општ Дел 3: Задачи со пишување

Времетраење: 60 минути

Формат:

 • Задача со пишување писмо (минимум 150 зборови)
 • Задача со пишување краток есеј (минимум 250 зборови).

Темите се од општ интерес. Има две задачи:

 • Задача 1 - ќе ви биде презентирана ситуација и ќе треба да напишете писмо со барање информации или објаснување на ситуацијата. Писмото може да биде лично, полу-формално или со формален стил.
 • Задача 2 - од вас ќе биде побарано да напишете есеј како одговор на одредена гледна точка, аргумент или проблем. Есејот може да биде со прилично личен стил.

4. Тест ИЕЛТС општ Дел 4: Задачи за зборување

Времетраење: 10 - 15 минути

Формат:

 • Интервју лице-в-лице.
 • Кратки прашања и долг разговор за една позната тема.

Ве молиме, имајте предвид: Во зависност од локацијата на тест центарот, можеби ќе треба да го полагате делот за зборување на различен ден.

Делот за зборување ја оценува вашата употреба на говорниот англиски јазик. Секој тест се снима.

 • Дел 1 - испитувачот ќе ве прашува општи прашања за себе и за голем број познати теми, како што се домот, семејството, работата, студиите и интересите. Овој дел трае помеѓу четири и пет минути.
 • Дел 2 - ќе ви биде дадена картичка каде е наведено да зборувате на одредена тема. Ќе имате една минута да се подготвите пред да зборувате до две минути. Испитувачот потоа ќе постави едно или две прашања на истата тема.
 • Дел 3 - ќе ви бидат поставени дополнителни прашања во врска со темата од Дел 2. Ова ќе ви овозможи да разговарате за повеќе апстрактни идеи и прашања. Овој дел од тестот трае помеѓу четири и пет минути.

Од јули 2020 година, некои од нашите тест центри ќе почнат со одржување на делот за зборување на тестот ИЕЛТС преку видео повици. Ова значи поголема флексибилност и поголема достапност на тестовите за зборување на ИЕЛТС. 

Вие ќе го полагате делот за зборување на тестот ИЕЛТС преку видео-повик во официјален тест центар на ИЕЛТС со ист висок стандард на верификација на идентитетот. Тестот ќе биде ист како делот за зборување лице-в- лице, во однос на содржината, бодувањето, времето, степенот на тежина, форматот на прашања и безбедностa. Одржуван од страна на ИЕЛТС испитувач за зборување, овој дел на тестот на видео-повик ќе биде ист kako интервјуто лице-в-лице.

За повеќе информации, контактирајте го вашиот локален тест центар. 

Регистрирајте се за тестот ИЕЛТС општа верзија

Успехот започнува со ИЕЛТС. Ако вашата цел е да учите на пониско ниво или да емигрирате во земја каде што се зборува на англиски јазик, тогаш ќе треба да го полагате тестот ИЕЛТС општа верзија.

Во Британскиот совет, ние сме посветени да ви ја обезбедиме поддршката која ви е потребна за да ви овозможиме добро да поминете на тестот. Кога ќе се регистрирате кај нас, добивате пристап до IELTS Ready Premium.

Најдете датум на тестирање за ИЕЛТС општа верзија.

Пред да се регистрирате за тестот, проверете кој тест ви треба кај организациите во кои се пријавувате.

Споделете на социјални мрежи