Ако сакате да работите или да студирате во Обединетото Кралство, можеби ќе треба да се пријавите за виза во Обединетото Кралство и да покажете дека сте го исполниле потребното ниво на англиски јазик со полагање на Сигурните тестови за англиски јазик (SELT) одобрени од Министерството за внатрешни работи на Обединетото Кралство, како што се ИЕЛТС за за визи и имиграција во Обединетото Кралство (академски и општ) или ИЕЛТС животни вештини.

Која е разликата во форматот на тест помеѓу ИЕЛТС и ИЕЛТС за визи и имиграција во Обединетото Кралство?

Не постои разлика во форматот на тестот помеѓу ИЕЛТС (академски/општа) и ИЕЛТС за за визи и имиграција во Обединетото Кралство (академски/општ). Тестот е ист во смисла на содржина, формат, ниво на тежина и оценување. Сепак, Обрасците за извештај со резултати од тестот, кои ги содржат вашите резултати, ќе бидат малку поинакви за да покажат дека сте го полагале тестот на официјална локација на ИЕЛТС за визи и имиграција одобрена од Министерството за внатрешни работи на Обединетото Кралство. 

Кој формат на тест треба да полагам?

Ако сте студент, ве молиме проверете на вашиот универзитет/колеџ/училиште кој тест ви е потребен пред да се регистрирате.

Ако се пријавувате за студентска виза (Ниво 4) на високообразовна институција за директно да се пријавите за дипломски или постдипломски студии на универзитет кој е спонзор за Ниво 4, мора да го исполните нивото на англиски јазик поставено од институцијата. Сите британски универзитети и колеџи ги прифаќаат резултатите од Академскиот ИЕЛТС Ова значи дека можеби нема да ви треба тест ИЕЛТС за визи и имиграција во Обединетото Кралство (академски), туку може да поднесете резултат од Академскиот ИЕЛТС

Ако НЕ сте студент, ве молиме проверете кој формат на тест ви е потребен кај организациите за кои се пријавувате, пред да се регистрирате за истиот.

Полагање на ИЕЛТС за за визи и имиграција во Обединетото Кралство со Британскиот совет

Тестовите ИЕЛТС за визи и имиграција во Обединетото Кралство (академски и општ) и ИЕЛТС животни вештини се полагаат во одобрен тест центар од Министерството за внатрешни работи на Обединетото Кралство. Британскиот совет има одобрени локации од Министерството за внатрешни работи на Обединетото Кралство. во целиот свет. 

ИЕЛТС ЗА ВИЗИ И ИМИГРАЦИЈА ВО ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО (АКАДЕМСКИ)

Полагајте го овој тест ако универзитетот или организацијата во која аплицирате побарале да го полагате тестот ИЕЛТС за визи и имиграција во Обединетото Кралство (академски). 

Овој тест е достапен само во Британскиот совет во Скопје.Тестот чини 14,020 денари.

Регистрирајте се за ИЕЛТС за визи и имиграција во Обединетото Кралство (академски)

ИЕЛТС ЗА ВИЗИ И ИМИГРАЦИЈА ВО ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО (ОПШТ)

Овој тест е за оние кои сакаат да се обучуваат или студираат на пониско ниво во Велика Британија. Исто така, може да се употреби за работа или за обука поврзана со работата или емигрирањето во Обединетото Кралство. 

Овој тест е достапен само во Британскиот совет во Скопје.Тестот чини 14,020 денари.

Регистрирајте се за ИЕЛТС за визи и имиграција во Обединетото Кралство (општ)

ИЕЛТС животни вештини

ИЕЛТС животни вештини е тест за англиски јазик за луѓе кои имаат потреба само да ги докажат своите способности за зборување и слушање на Нивоата A1, A2 или B1 од Заедничката европска референтна рамка за јазици (CEFR) со цел да аплицираат за виза за во Обединетото Кралство.

ИЕЛТС животни вештини се достапни на две нивоа: 

ИЕЛТС ЖИВОТНИ ВЕШТИНИ A1

Полагајте го овој тест ако треба да ги докажете способностите за зборување и слушање на англиски јазик како дел од вашата пријава во Агенцијата за визи и имиграција на Обединетото Кралство за визи од типот „семејство на населено лице“. 

Тестот за ИЕЛТС животни вештини е достапен само во Британскиот совет во Скопје. Тестот чини 10,515 денари.

Регистрирајте се за ИЕЛТС животни вештини A1 

ИЕЛТС ЖИВОТНИ ВЕШТИНИ B1

Полагајте го овој тест ако треба да ги докажете способностите за зборување и слушање на англиски јазик како дел од вашата пријава во Агенцијата за визи и имиграција на Обединетото Кралство за останување на неопределено време или државјанство.

Тестот за ИЕЛТС животни вештини е достапен само во Британскиот совет во Скопје. Тестот чини 10,515 денари.

Регистрирајте се за ИЕЛТС животни вештини B1