Што претставува IELTS за Визи и имиграција во ОК?

Ако сакате да работите или да студирате во Обединетото Кралство, можеби ќе треба да се пријавите за виза во Обединетото Кралство и да покажете дека сте го исполниле потребното ниво на англиски јазик со полагање на Сигурните тестови за англиски јазик (SELT) одобрени од Министерството за внатрешни работи на Обединетото Кралство, како што се ИЕЛТС за за визи и имиграција во Обединетото Кралство (академски и општ) или ИЕЛТС животни вештини.

Која е разликата во форматот на тест помеѓу ИЕЛТС и ИЕЛТС за визи и имиграција во Обединетото Кралство?

IELTS и IELTS за визи и имиграција (UKVI) се исти во однос на форматот, содржината, бодувањето и нивото на тежина.Сепак, Формуларот со извештај за тестот што ги содржи вашите резултати е малку поинаков за да се покаже дека сте го полагале тестот на официјална локација за ILETS за  за визи и имиграција (UKVI), којашто е одобрена од Министерството за внатрешни работи на Велика Британија.

Кој формат на тест треба да полагам?

Ако сте студент, ве молиме проверете на вашиот универзитет/колеџ/училиште кој тест ви е потребен пред да се регистрирате.

Ако се пријавувате за студентска виза (Ниво 4) на високообразовна институција за директно да се пријавите за дипломски или постдипломски студии на универзитет кој е спонзор за Ниво 4, мора да го исполните нивото на англиски јазик поставено од институцијата. Сите британски универзитети и колеџи ги прифаќаат резултатите од Академскиот ИЕЛТС Ова значи дека можеби нема да ви треба тест ИЕЛТС за визи и имиграција во Обединетото Кралство (академски), туку може да поднесете резултат од Академскиот ИЕЛТС

Ако НЕ сте студент, ве молиме проверете кој формат на тест ви е потребен кај организациите за кои се пријавувате, пред да се регистрирате за истиот.

Нудиме полагање на IELTS за UKVI во Скопје во Северна Македонија.

Тест Опис Надоместок

IELTS за UKVI (Академска верзија)

Полагајте го овој тест ако универзитетот или организацијата во којашто се пријавувате побарала од вас да полагате IELTS за UKVI тест (Академска верзија). 14,020 MKD

IELTS за UKVI (Општа верзија)

Полагајте го овој тест ако сакате да се имигрирате во Велика Британија или сакате да посетувате обука и образование под универзитетско ниво. 14,020 MKD
IELTS за животни вештини А1 Полагајте го овој тест ако треба да ги докажете вашите вештини за зборување и слушање на англискиот јазик како дел од вашата апликација за визи и имиграција во Велика Британија за визи за „семејство на лице со постојан престој“. 10,515 MKD*
IELTS за животни вештини Б1 Полагајте го овој тест ако треба да ги докажете вашите вештини за зборување и слушање на англискиот јазик како дел од вашата апликација за визи и имиграција во Велика Британија за постојан престој или државјанство. 10,515 MKD**

*Од 7 април 2020 година, надоместокот за полагање на IELTS за UKVI  ќе изнесува 13,700 MKD.

**Од 7 април 2020 година, надоместокот за полагање на IELTS ќе изнесува 10,800 MKD.

Полагање на ИЕЛТС за за визи и имиграција со Британскиот совет

IELTS тестовите за UKVI (академска и општа верзија) и IELTS  за животни  вештини се полагаат во тест-центар одобрен за UKVI.Британскиот совет има одобрени локации за UKVI низ целиот свет.

При закажувањето на тестот, можете да изберете помеѓу IELTS за UKVI што се полага на хартија или на компјутер.

Можете да го закажете вашиот IELTS за UKVI тест онлајн (кликнете на копчето подолу) или офлајн со преземање на овој формулар за закажување и пријавување во вашиот тест центар.

Во овој дел

ИЕЛТС за визи и имиграција во Обединетото Кралство (УКВИ): Услови за откажување и префрлување за лицата кои ќе го полагаат тестот

Може да ја откажете вашата регистрација за тестот ИЕЛТС во кое било време пред да го полагате тестот со тоа што ќе го известите центарот за тестирање.