Британскиот совет е меѓународна организација од Обединетото Кралство за културни врски и образовни можности. Работиме на шест континенти и во повеќе од 100 земји, секојдневно остварувајќи меѓународни можности. Дознајте повеќе за нас.

Our work in arts

Нашата работа во уметноста

Нашата цел е да градиме мостови на доверба и разбирање помеѓу луѓето ширум светот.

Петар Хаџи Бошков претставен на изложба за Хенри Мур

Нашата работа во образованието

Воспоставуваме дијалог за светот околу нас да биде поотворен, инклузивен и просперитетен.

Можности за соработка со британски универзитети

Полагајте ИЕЛТС со нас

ИЕЛТС сега е признат од повеќе од 10.000 организации во светот.

Датуми, надоместоци и локации за тестот Дневна соба на иднината / The Living Room of the Future

Новости

Јакнење на доживотното учење

Дознајте повеќе за модернизацијата на системот за стручно образование и обука и образованието на возрасните.