Нашата работа во филмот е претставена преку регионалната платформа PlayUK која има за цел поддршка и развој на аудио-визуелниот сектор во регионот од Западен Балкан до Централна Азија, од Русија до Израел.

Поврзувајќи експерти од Велика Британија со 15 земји, оваа програма поддржува ширење на знаење и вештини во областа на виртуелна реалност, проширена реалност, визуелни ефекти и анимација, филмска продукција, дистрибуција и маркетинг.

Во овој дел