Програмата за визуелна уметност имаше за цел да им помогне на музеите и галериите од Западен Балкан да привлечат млада публика.

Основните активности вклучуваа тренинг и развој, посети за размена на стручно образование и споделување на британското искуство и знаење во областа на визуелната уметност и музеите, надополнети со изложба од колекцијата на Британскиот Совет или од страна на нашите партнери како платформа за поддршка во имплементирањето на ново стекнати вештини.

Во изминатиот период претставници на музеи од Западен Балкан беа обучувани од страна на експерти од музејот „Tyne and Wear”, Националниот музеј на Шкотска и Лондонскиот музеј за дизајн. Покрај тоа, ги претставивме предводниците на современата уметност во Велика Британија, Дејмиен Хрст и Грејсон Пери.

Во овој дел