14 јуни 2018 | Историски музеј на Босна и Херцеговина | Сараево

Брајан Ино е исклучително важно име за светската музичка сцена. Покрај неговата популарност за бројните албуми и соработки, неговите уметнички дела со кои ја истражува врската меѓу технологијата и уметноста, како и комбинациите на визуелен и звучен приказ се од подеднакво значење. Постои голем интерес за неговите предавања кои се доста прочуени, не само заради неговата елоквентност туку и неговата способност на едноставен и разбирлив начин да дискутира за комплексни теми од областа на уметноста и културата. Покрај неговите исклучителни ораторски вештини, Брајан Ино е сериозен истражувач кој се интересира за теми од уметноста кои повеќето ги избегнуваат.

Погледнете некои од претходните предавања на Брајан Ино ширум светот:

Споделете на социјални мрежи