Publication fashion and cultural heritage detail image

Програмата за мода на Британскиот Совет става фокус на тематиката – културното наследство во дизајнот. Развивајќи ја работата со музеите и модни претставници во Северна Македонија, тежнееме кон нивно спојување за да се поттикнат индустриите во истражување на можноста за нивно спокување и како би можеле да си помогнат.

Музеите истражуваат нови начини како да ги искористат модните колекции и бараат современи методи за презентирање на истите, што би резултирало со привлекување нова публика.
Group of students working on a fashion project
Студентите по дизајн открија колку голема улога има културното наследство во дизајнерската практика, и како да ги искористат историските архиви за своето истражување. Cтудентите од Евопскиот Универзитет во Северна Македонија соработуваа со британскиот куратот Сузан Постлетвајт во истражувањето на музејската колекција и приказната зад парчињата.
Students and Susan Postlethwaite exploring the museum's collection
Работејќи со етнографската колекција и кураторите од Македонскиот Музеј во Скопје, заедно со студенти по мода, архитектура и графички дизајн, организиравме тридневна работилница и создадовме модни парчиња инспирирани од културното налседство.
Models wearing clothing items inspired by the cultural heritage.
Работејќи со етнографската колекција и кураторите од Македонскиот Музеј во Скопје, заедно со студенти по мода, архитектура и графички дизајн, организиравме тридневна работилница и создадовме модни парчиња инспирирани од културното налседство. 
New pieces designed by the students alongside historic artefacts
Студентите и кураторите работеа заедно на подготовка на презентацијата за Модната недела во Скопје, која се одржа во Музејот, вклучувајќи нови парчиња дизајнирани од студентите покрај историските артефакти.
Споделете на социјални мрежи