Програмата Creative Producers во Западен Балкан влегува во нова фаза со успешно избрани учесници и нивните возбудливи проекти коишто ќе се реализираат претстојниве пролет и лето во Северна Македонија!

Програмата Creative Producers претставува можност за професионален развој и финансирање на надежните продуценти од Западен Балкан и има за цел да ги подобри нивните вештини и капацитети, да изгради нови мрежи и да обезбеди помош при копродукција. Целта е да се создаде одржлива заедница на креативниот сектор којашто е вкоренета на локално ниво, a истовремено е поврзана и на меѓународно ниво и има познавања од бројни области: од креативна визија и технички предизвици до буџети, логистика и публика.

Програмата започна со отворен повик за пријавување во ноември 2021 година, по што 14 успешни кандидати од регионот беа избрани да учествуваат во понатамошните активности: двенеделни онлајн работилници за развој коишто беа поддржани од Curated Place, уметничка и креативна продукциска компанија од Манчестер, којашто ги водеше учесниците низ процесот на дизајнирање на нивните креативни проекти. Покрај драгоценото знаење, учесниците добија насоки и за тоа како јасно да ги пренесат своите идеи, како да размислуваат за тоа каде, кога и како ќе се одвива практичната реализација на тие идеи и што е најважно – како да ја одредат својата целна публика. 

Откако успешно ја завршија оваа фаза во февруари 2022 година, сите продуценти ја презентираа својата идеја пред програмскиот тим и добија зелено светло и средства да започнат со почетната фаза на проектот – со утврдени датуми и логистика. 

Кон крајот на претстојната пролет ќе започнат вкупно 14 проекти коишто ќе се одвиваат во текот на летниот период во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македонија и Србија.

Успешните учесници од Северна Македонија ќе организираат три возбудливи јавни програми коишто ќе траат помеѓу април и јули, вклучувајќи ги работилниците за развој на игри „Spring GameDev Edu Experience“, коишто се продуцирани од Гораст Цветковски и ќе опфаќаат бројни теми, вклучувајќи дизајн на нивоа, арт дирекција, дизајн на игра, програмирање, дизајн на звук итн.; потоа, работилниците за креативно рециклирање и одржливост „ФИЛТЕР (функционалност; иновации; локално; технологија; екологија; ресурси)“, коишто се продуцирани од Дарко Кузманоски и ќе покренат прашања поврзани со чиста и здрава животна средина, ќе понудат креативни решенија и ќе презентираат добри практики преку користење нови модели на самоодржливост и придобивките од кружната економија; и конечно, инспиративниот и амбициозен проект на Горазд Китановски чијашто цел е да донесе позитивна енергија и да ги поттикне неискусните писатели да се изразат себеси преку нивните творби, коишто ќе се собираат на улични поетски слемови и други организирани настани со цел да се издадат во една книга со наслов „НИЕ“.

Нашите идни креативни продуценти имаат сè – инспиративни и свежи идеи во комбинација со енергичен порив за нивно остварување, а сето тоа сигурно ќе привлече разновидна публика желна за незаборавни и занимливи искуства оваа сезона!

Споделете на социјални мрежи