©

Jane and Louise Wilson. Monument (Apollo Pavilion, Peterlee), 2003, still. Courtesy the artist and 303 Gallery

ИДНИ ЕКОЛОГИИ“ е дел од програмата „НИЕ СМЕ ОВДЕ: Уметнички подвижни слики од колекцијата на Британски совет и „ЛУКС. Создадена е од Британски совет, меѓународна организација за културни врски и образовни можности во Обединетото Кралство, и „ЛУКС“, меѓународна уметничка агенција со седиште во Лондон која ги поддржува и промовира активностите на уметниците во областа на подвижните слики.

„НИЕ СМЕ ОВДЕ“ се состои од пет уметнички филмски програми кои обработуваат теми како раскажување, наследство, социјална инклузија, урбанизација и национален идентитет, преку биографија, документарци, поезија и фикција.

Постапките на човекот го менуваат светот со неверојатна брзина и тоа никогаш не било поизразено од денес, кога се соочуваме со најголемата глобална криза на нашето време и со проблеми кои произлегуваат од сè поголемото влијание што го имаме врз природата. Опасното загадување, урбаниот развој, приватизацијата и експлоатацијата на јавните простори се реалност за земјите од Западен Балкан, па оттаму оваа програма на подвижни слики е совршена основа за суштински разговори во јавноста. Минатите години соработувавме со национални уметнички институции, а оваа година сме возбудени што ќе се префрлиме во алтернативни изложбени простори и локации, со цел да се контекстуализираат овие теми и да се поттикне еден поинаков дијалог.

Кураторите од шесте земји од Западен Балкан досега учествуваа во еднонеделна интензивна онлајн програма за куратори, која во декември ја организираше „ЛУКС“ и за време на која тие се поврзаа и разменија идеи со нивните колеги од Обединетото Кралство преку стручни консултации и дискусии за уметноста. Тие беа поканети да ги истражат темите опфатени во „ИДНИ ЕКОЛОГИИ“ и да ги контекстуализираат во нивната средина. Во текот на следната година, кураторите ќе работат на проекти во кои ќе ја вклучат пошироката публика и ќе ги обединат гласовите од Обединетото Кралство и Западен Балкан, со цел да се подигне свеста за важните еколошки прашања.

Ни претставува огромно задоволство вклученоста на регионалната уметничка заедница, која со нетрпение ја очекува можноста за професионален развој и за поврзување со Обединетото Кралство во февруари и март 2021 година, за време на специјализираните работилници кои ќе ги организираат британски уметници и експерти од областа на визуелната уметност. Работилниците ќе бидат и во организација на „ЛУКС“ и ќе претставуваат одлична можност за уметниците и ентузијастите од регионот да разменат искуства со уметници од Обединетото Кралство за теми како што се еколошки активизам, вклученост на заедницата и останатите теми кои се дел од „ИДНИ ЕКОЛОГИИ“.

Со „ИДНИ ЕКОЛОГИИ“ продолжуваат заложбите на Британски совет за решавање на актуелните социјални прашања и за поттикнување дебата.

Други изложби во регионот

Британски совет досега организираше неколку светски познати изложби во регионот, вклучително „Нова религија“ на Демиен Хрст во 2016 г., „Суетата во малите разлики“ на Грејсон Пери во 2017 г. и изложбената турнеја „Перцепции“ во периодот помеѓу 2018 и 2019 г., со сличен концепт на изложување дела од современи уметници од Обединетото Кралство и земјите од Западен Балкан и истражување на прашањата за родовата еднаквост и застапеноста на жените во уметноста.

За нашиот Партнер

LUX е меѓународна уметничка агенција којашто поддржува и промовира практики на подвижни слики на уметници и идеите коишто ги опкружуваат.  Основана во 2002 година како добротворна и непрофитна компанија со ограничена одговорност, организацијата претставува продолжување на работата на една долга низа на претходници (The London Film-Makers’ Co-operative, London Video Arts и The Lux Centre) која датира од шеесеттите години од минатиот век.