Kristina Pulejkova, Do you think about home, water screens, 2019 ©

Photo credit Denis Jagdzi

Промотивен настан на проектот „Идни екологии“ на Британскиот совет и колекцијата Лукс во соработка со Националната галефија е вебинарот насловен „Екологија на мислата“, на кој, нејзините учесници, сите плодни уметници и куратори на локалната визуелна уметничка сцена, ќе се осврнат на различни еколошки и политички прашања, чиишто процеси се во голема мера под влијание на начинот на кој човекот се однесува, ја експлоатира и уништува природата, брзо менувајќи ги условите за живот: загаден воздух, почва, мориња, топење на мраз, пожари, поплави, уништени екосистеми, миграции, глад, пандемии ... и конечно, како и дали сето тоа се рефлектира или преточува во визуелниот јазик, како моќна алатка за подигнување на свеста.

Промотивен настан на проектот „Идни екологии“ на Британскиот совет и колекцијата Лукс во соработка со Република Северна Македонија е вебинарот насловен „Екологија на мислата“, на кој, нејзините учесници, сите плодни уметници и куратори на локалната визуелна уметничка сцена, ќе се осврнат на различни еколошки и политички прашања, чиишто процеси се во голема мера под влијание на начинот на кој човекот се однесува, ја експлоатира и уништува природата, брзо менувајќи ги условите за живот: загаден воздух, почва, мориња, топење на мраз, пожари, поплави, уништени екосистеми, миграции, глад, пандемии ... и конечно, како и дали сето тоа се рефлектира или преточува во визуелниот јазик, како моќна алатка за подигнување на свеста.

Вебинарот ќе дискутира за бројни еколошки и политички проблеми, чии процеси се длабоко под влијание на начинот на кој луѓето постапуваат, манипулираат и ja уништуваат природа. Ќе обедини инцизивни погледи за животната средина, екологиите и космологиите, климатските промени, антропоценот, колонизацијата и индустријата за екстрактните индустрии, функционирањето на глобалниот пазар, урбаната иднина и одржливост, миграцијата, идентитетот, прифаќањето на другиот во општеството, правејќи убавина од грдото, критикување на медицинските индустрии и сл.

Заклучокот даден во книга од 2012 година, како еден од теоретските пристапи во областа на еколошките уметности, „Кон глобална (еколошка) ментална промена - трансформативна уметност и култури на одржливост“, дефинира дека глобалната криза на неодржливост претставува нарушување на хардверот на цивилизацијата, како и криза на софтверот на човечкиот ум.

Velimir Zernovski, Behind the Blackness, 2018, 3D printing ©

Photo credit Samir Ljuma

Гостински говорници

Небојша Вилиќ е професор на Факултетот за драмски уметности, Факултетот за ликовна уметност и Институтот за историја на уметност при Филозофскиот факултет, сите на Универзитет „Св. Кирил и Методиј “во Скопје, Македонија. Неговиот професионален интерес варира од ликовна критика (над 100 објавени текстови), преку теоријата на уметноста, до теоретските толкувања на дигиталните уметности. Курирал над 30 изложби во Македонија и во странство.

Ивана Васева е независен куратор и истражувач на меѓудисциплинарни, колаборативни и социјално ангажирани дела и програми. Таа е директор на програмата на организацијата „Факултет за работи што не можат да се научат (FR-U)“ и е ко-кустос на АКТО фестивалот за современа уметност, постоечки од 2006 година. Куратор е на повеќе изложби и програми во земјата и во странство и беше уредник на повеќе публикации.

Кристина Пулејкова (1988, Скопје, Македонија) е уметник со седиште во Лондон, чија интердисциплинарна практика е вдахната од науката и технологијата. Делата на Кристина се изложени / прикажани во Националната галерија на Македонија, Музејот за современа уметност, Скопје, МК (соло шоу); МАК, Виена, АТ; Проект простор Кунсталле, Виена, АТ; Хет Гласпавиjoон, Ајндховен, НЛ; Музејот на наука, Лондон, Велика Британија; Меѓу другото, V&A, Галеријата Вајтхапел, Лондон, Велика Британија и Фестивалот на лижење на уметноста, Лондон Велика Британија.

ОПА (Опсесивна Посесивна Агресија), членови: Слободанка Стевческа и Денис Сарагиновски. ОПА е создадена во 2001 година во Скопје, Македонија од Денис Сарагиновски (роден 1971 година во Скопје, студирал на Факултетот за ликовни уметности во Скопје; визуелен уметник и хонорарен видеограф) и Слободанка Стевческа (родена 1971 година во Скопје, Факултет за ликовни уметности, Скопје; визуелен уметник и ликовен педагог; моментално предава на Факултетот за ликовни уметности, Скопје). Од 2014 година, ОПА разви два нови идентитети кои постојат паралелно со ОПА: ОПА професионалец (основана во 2014 година) и ОПА фондација (основана во 2016 година).

Велимир Жерновски, дипломиран и магистрирал на Факултетот за ликовни уметности, Универзитет „Св. Кирил и Методиј “- Скопје. Реализира самостојни изложби во Македонија и странство: Њујорк (2010, 2012), Париз (2011), Виена (2009, 2011), Фрајбург (2009), Скопје (2006, 2007, 2010, 2012); тој учествувал на групни изложби во Словенија, Косово, Австрија, Германија, Холандија, Македонија, Турција и САД. Тој курирал и ко-курирал повеќе проекти и изложби и учествувал во многу меѓународни проекти и соработки.

Елпида Хаџи-Василева (родена 1971 година, Кавадарци, Северна Македонија) е македонска артистка со седиште во Лондон, Велика Британија. Таа изложува екстензивно и реализирала бројни нарачки на национално и меѓународно ниво, во галериски простории, музеи и во јавен простор. Хаџи-Василева беше избрана од Министерството за култура да ја претставува Македонија на 55-то Биенале во Венеција во 2013 година, со Ана Франговска, кустос во Националната галерија на Македонија. Дипломирала скулптура на Кралскиот колеџ за уметност, Лондон, во 1998 година.

Славица Јанешлиева (р.1973) е визуелен уметник со карактеристичен мултимедијален и интермедијален израз. Јанешлиева е специјализирана за графичка уметност, но го покажува својот препознатлив уметнички израз и талент за визуелно раскажување во различни медиуми: печатење, објекти, уметничка инсталација, цртање, фотографија, видео, уметност на книги и сл. Нејзините дела се дел од многубројни жирирани и курирани национални и меѓународни изложби низ целиот свет (27 самостојни изложби и над 250 групни изложби). Живее и работи во Скопје и е редовен професор на Катедрата за графика, Факултет за ликовни уметности на Универзитетот 2Св. Кирил и Методиј“.

 

Модератор

Ана Франговска, виш кустос во Националната галерија на Северна Македонија - Креативна и динамична уметнички професионлец со дваесет години кураторско, едукативно и истражувачко искуство во современата визуелна уметност. Таа работи како виш кустос во Националната галерија на Р.Северна Македонија во изминатите петнаесет години. Франговска е докторски кандидат за трансдисциплинарни студии по современа уметност и медиуми на Факултетот за уметности и медиуми во Белград.
Од 2012 година, таа е ко-основач и член на Институтот за уметност и култура „Арс Акта“. Таа води меѓународнa резиденција во селото Галичник, западна Македонија, кое има 31-годишна традиција на егзистирање.

Споделете на социјални мрежи