11 АВГУСТ 2019 | 16.00 – 19.00 | МСУ – Скопје

Интердисциплинарна работилница со Медуза "Женскиот поглед, или како да пишувате за уметноста како жена?"

Погледот отсекогаш бил, и е, политички. Има моќ во гледањето. Што е женски поглед? Отворено и интимно, ги гледа луѓето како луѓе. Почитувана, речиси методолошка, ја кажува вистината. Женски и непомирливо.

Интердисциплинарната работилница "Женски поглед" е отворена за сите кои би сакале да пишуваат за уметноста и културата од женската позиција. Работилницата е од интердисциплинарен карактер, и вклучува отворени дискусии, како и индивидуална работа на текст и слики во соработка со Калиа Димитрова / Медуза.

Споделете на социјални мрежи