Како вашиот начин на размислување и опкружувањето влијаат на музиката и звуците?

Ели Рејнсбери се композитор, звучен уметник и аудио дизајнер, специјализирани за музика и звуци за игри, анимирани, интерактивни и интердисциплинарни дела. Од 2016 година, Ели создаваат музика за градење светови за игри како што се Bird Alone, Wilmot’s Warehouse и A Monster’s Expedition. 

Во овој разговор, тие ќе истражат како физичкото опкружување, атмосферата, личните размислувања и благосостојбата можат да бидат инспирација и да поттикнат создавање музика и звуци - намерно или ненамерно. Ели ќе се осврнат на работата што ја создадоа во текот на изминатите неколку години, фокусирајќи се конкретно на проектите објавени во периодот од 2019 до 2020 година и како преселувањето од Лондон во Северна Англија влијаеше на нивниот пристап при компонирањето.

Придружете им се на Ели додека внимателно ги анализираат креативните предизвици при компонирање музика за игри и разиграните искуства во различни средини.

Говорници

Ели Рејнсбери Композитор и звучен уметник - https://elirainsberry.com/

Споделете на социјални мрежи