Овде можете да дознаете повеќе и да се пријавите за претстојниот вебинар на PlayUK. Исто така, одвојте време за да погледнете снимки од нашите претходни вебинари подолу, или посетете ја нашата веб-страница на дигиталната серија на PlayUK 2020 и гледате снимки од онлајн настани. 

Придружете ни се и на нашиот најнов PlayUK 20/21 и уживајте!

Споделете на социјални мрежи