Supporting the Creative Economy: a programme for policymakers

Со задоволство објавуваме отворен повик за онлајн програмата за учење „Поддршка на креативната економија“ за сите професионалци коишто работат во културните и креативните индустрии и се заинтересирани за развој на политики. Периодот за пријавување започнува на 13 јуни 2022 година, а завршува на 8 јули 2022 година во 12:00 часот (GMT+1).   

За програмата

Поддршка на креативната економија: програма за креатори на политики е деветнеделна, имерзивна онлајн програма за самостојно учење, којашто е наменета за професионалци од секторот коишто работат во културните и креативните индустрии. Програмата е отворена за учесници од Албанија, Ерменија, Азербејџан, Босна и Херцеговина, Грузија, Казахстан, Косово, Северна Македонија, Црна Гора, Србија, Турција, Украина и Узбекистан. Таа ќе им помогне на професионалците да ја разберат креативната економија, така што ќе им обезбеди увид, студии на случај и практично знаење заради информирање на нивните активности за развој на политики.  Програмата ќе им понуди на учесниците нови идеи и алатки за поддршка на креативните и културните индустрии во нивниот град/регион/земја, а ќе ги прошири и нивните професионални мрежи во Обединетото Кралство, но и на меѓународно ниво.    

Онлајн програмата ќе трае девет недели помеѓу 25 јули и 25 септември 2022 година и ќе биде проширена со три сесии во живо за учесниците коишто ќе бидат вклучени во вмрежување со колеги и прекугранична идеација. Ниту еден од модулите нема да трае подолго од два часа, вклучувајќи ги основната содржина и активностите за учење.

Учесниците коишто целосно ќе ја завршат програмата ќе добијат сертификат за завршување од Британскиот совет и Cultural Associates Oxford. Програмата можете да ја погледнете овде.

За повеќе информации, можете да нè контактирате на arts.info@britishcouncil.org

Распоред

13 јуни 2022 година Повик за пријавување
8 јули 2022 година, (12:00 GMT+1) Краен рок за пријавување
11 – 14 јули 2022 година Потесен список на пријави
15 јули 2022 година Известување на кандидатите со успешна пријава
19 јули 2022 година Резервација и известување на кандидатите со неуспешна пријава
25 јули 2022 година Почеток на програмата - објавување на Модулите 1 и 2
Седмицата којашто започнува на 25 јули 2022 година Сесија 1 во живо
15 август 2022 година Објавување на модулите 3 и 4
Седмицата којашто започнува на 5 септември Сесија 2 во живо 5 септември 2022 година
5 септември 2022 година Објавување на модулите 5 и 6
Седмицата којашто започнува на 19 септември 2022 година Завршна сесија во живо и крај на програмата

Како да се пријавите?

Ги покануваме кандидатите од Албанија, Ерменија, Азербејџан, Босна и Херцеговина, Грузија, Казахстан, Косово, Северна Македонија, Црна Гора, Србија, Турција, Украина и Узбекистан и коишто се:

• специјалисти и менаџери на средно ниво и работат во јавниот сектор,

• професионалци од секторот коишто работат во културните и креативните индустрии и се заинтересирани за креирање и развој на политики, 

Учесниците треба да имаат напредно професионално познавање на англискиот јазик. Сите материјали од курсот ќе бидат изработени на англиски јазик, а видеата ќе бидат титлувани. 

Кандидатите треба да го пополнат и поднесат онлајн формуларот за пријавување до петок 8 јули, 12.00 часот (GMT+1).

Подобност

Треба да се исполнат следниве критериуми за подобност:

• Учесникот живее во една од следните земји: Албанија, Ерменија, Азербејџан, Босна и Херцеговина, Грузија, Казахстан, Косово, Северна Македонија, Црна Гора, Србија, Турција, Украина и Узбекистан.

• Учесникот покажува напредно професионално познавање на англискиот јазик на формуларот за пријавување.

• Учесникот работи во културните и креативните индустрии и креативната економија.

• Учесникот може да се посвети на програмата за учење помеѓу 25 јули и 25 септември 2022 година.

• Учесникот е над 18 години.

Оценувања

Пријавите ќе ги оценува тимот на проектот којшто ќе биде составен од претставници на Британскиот совет и Cultural Associates Oxford. 

Тимот ќе ги оценува пријавите според подобноста на кандидатот и квалитетот на информациите вклучени во формуларот за пријавување. Важно е во вашите пријави јасно да наведете зошто сте заинтересирани за програмата и како мислите дека оваа програма ќе ви помогне да придонесете за развојот на културните и креативните индустрии во вашата земја. 

Поради бројот на пријави, нема да бидеме во можност да даваме повратни информации за неуспешните пријави.

За повеќе информации, можете да нè контактирате на arts.info@britishcouncil.org 

Споделете на социјални мрежи