Children

9 јули 2018

Велика Биранија ќе одвои средства во износ од 10 милиони фунти за развој на дигитални вештини и капацитети за вработување на младите од Западен Балкан. Со овој проект, Британскиот совет ќе држи обуки во училиштата за поттикнување на дигитална, книжевна и јазична писменост.