Ги каниме сите заинтересирани кандидати од Западниот Балкан, кои имаат искуство со изработка на програми за обука на директори, да се пријават за:

Експерт за развој на програма за обука на директори, во рамките на проектот „Училишта на 21-от век“.

Повеќе информации ќе најдете во документите во прилог. Пријавата ќе се смета за комплетна само ако пополнетиот образец е испратен заедно со кратка биографија до 17.00 часот, 19 ноември. Ве молиме да не контактирате за дополнителни информации.