Поради големиот број на пријави, избраните кандидати ќе добијат инструкции по електронска порака на 14-ти мај 2018. 

Избраните кандидати кои ќе бидат селектирани преку процес на евалуација, ќе добијат пристап до широк спектар на материјали за подучување од страна на Британскиот совет кои ќе можат да ги користат при обуката на наставници во избраните основни училишта од нивната земја. Фокус на програмата е интеграција на основните и програмерските вештини во редовната настава и воннаставните активности.