Прв дел - Вовед во програмирањето и важноста за образованието и зошто тие вештини се важни и како се поврзани со најразлични предмети за совладување на одредени вештини, теми, знаења и сл. Втор дел - Учење преку игра за совладување на основните концепти на кодирањето од најмала возраст/првите одделенија која ќе опфаќа примери на активности преку кои децата би ги разбрале: редоследно (секвенцијално) извршување, повторувањето (концепт на циклуси), избор (селекција) и концептот на променливи. 

ГЛЕДАЈТЕ ЈА СНИМКАТА ОД ВЕБИНАРОТ ПОДОЛУ, НАУЧЕТЕ ПОВЕЌЕ ЗА ГОВОРНИЦИТЕ И ВИДЕТЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ МАТЕРИЈАЛИ

ГОРДАНА ЈАНАКИЕВСКА

ГОРДАНА ЈАНАКИЕВСКА е советник за наставните предмети од областа на информатиката и раководител на одделение за следење и евалуација на постигањата на учениците и наставниците во БРО, електро инженер по професија, со повеќе од дваесет години работно искуство. Активно е вклучена во проекти финансирани од ЕУ, УСАИД и Британски Совет како експерт и обучувач. Воедно е  имплементатор на активностите на еTwinning платформата во образованието за Македонија. Учесник е на бројни конференции, но и коавтор на прирачници за основно образование и друга стручна литература.

СЛАВИЦА КАРБЕВА СТОЈКОВИЌ

СЛАВИЦА КАРБЕВА СТОЈКОВИЌ во последните 15 години работи како наставник и тренер на наставници во областа на иновативната употреба на технологија и кодирање во основното училиште, развој на наставни ресурси од областа на СТЕМ и спроведување истражувања за трансформативно учење со технологија, учење засновано на истрага и визуелизација на податоци. Таа е призната од мрежата на едукатори на Мајкрософт како иновативен експерт за едукатори на Мајкрософт и учествува на глобални форуми за наставници и глобални врски за учење со училници низ целиот свет.

ДОПОЛНИТЕЛНИ МАТЕРИЈАЛИ ОД ВЕБИНАРОТ

  1. Презентацијата од нашиот говорник Гордана Јанакиевска, може да се најде тука
  2. Презентацијата од нашиот говорник Славица Карбева Стојковиќ, може да се најде тука

 

Споделете на социјални мрежи