Дознајте повеќе за вештините кои се обидуваме да ги применуваме во училишните наставни програми: критичко размислување, решавање проблеми и кодирање преку Micro:bit уредот.

In this section