Дознајте повеќе за вештините кои се обидуваме да ги применуваме во училишните наставни програми: критичко размислување, решавање проблеми и кодирање преку уредот „Микро:бит“.

In this section